Thứ ba,  29/11/2022

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5-2010

Tình hình kinh tế tháng 5 và năm tháng đầu năm 2010 tiếp tục chuyển biến tích cực * Tăng cường kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá ND - Ngày 1-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2010. Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe: báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và năm tháng đầu năm 2010, dự báo tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam, tóm tắt báo cáo đánh giá tác động sau ba năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); tình hình, kết quả công tác đào tạo nhân lực theo nhu cầu của các bộ, ngành, địa phương; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 4-2010, chương trình công tác của Chính phủ tháng 5-2010; Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh, phòng, chống tham nhũng tháng 5-2010; Báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 5-2010; Dự án Luật Kiểm toán độc lập; Dự...

Tình hình kinh tế tháng 5 và năm tháng đầu năm 2010 tiếp tục chuyển biến tích cực

* Tăng cường kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá
ND – Ngày 1-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2010.

Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe: báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và năm tháng đầu năm 2010, dự báo tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam, tóm tắt báo cáo đánh giá tác động sau ba năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); tình hình, kết quả công tác đào tạo nhân lực theo nhu cầu của các bộ, ngành, địa phương; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 4-2010, chương trình công tác của Chính phủ tháng 5-2010; Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh, phòng, chống tham nhũng tháng 5-2010; Báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 5-2010; Dự án Luật Kiểm toán độc lập; Dự án Luật Đo lường.

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và năm tháng đầu năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: thu ngân sách nhà nước (NSNN) 15 ngày đầu tháng 5-2010 đạt 15,8 nghìn tỷ đồng, tổng thu NSNN lũy kế từ đầu năm đến ngày 15-5 ước đạt 176,8 nghìn tỷ đồng, bằng 38,3% dự toán năm. Đầu tư phát triển có một số chuyển biến tích cực. Vốn đầu tư NSNN tháng 5-2010 ước đạt 12,2 nghìn tỷ đồng, bằng 9,8% kế hoạch năm, tính chung năm tháng đầu năm 2010, vốn đầu tư từ NSNN ước đạt 45,6 nghìn tỷ đồng, bằng 36,5% kế hoạch năm. Năm tháng qua, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân được 4,5 tỷ USD, tăng 7,1% so cùng kỳ năm 2009. Trong năm tháng đầu năm, có 360 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 7,1 tỷ USD, giảm 14,7% về số dự án, nhưng tăng 40,1% về tổng vốn đầu tư so cùng kỳ năm 2009. Vốn tăng thêm trong năm tháng qua là 403 triệu USD. Năm tháng qua, tổng giá trị vốn ODA được ký kết thông qua các hiệp ước đạt 1,383 tỷ USD. Ước tổng giá trị giải ngân đạt khoảng 844 triệu USD, bằng 35% so kế hoạch giải ngân của cả năm, cao hơn 17% so cùng kỳ năm 2009. Lĩnh vực xuất khẩu tăng khá, nhập khẩu và nhập siêu có xu hướng giảm. Kim ngạch xuất khẩu tháng 5-2010 ước đạt 6,1 tỷ USD, tăng 14,4% so với tháng 4-2010. Tính chung năm tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 25,8 tỷ USD, tăng 12,6% so cùng kỳ năm 2009. Giá cả nhiều mặt hàng xuất khẩu được cải thiện đã góp phần tăng trưởng xuất khẩu. Các mặt hàng xuất khẩu tăng so cùng kỳ năm 2009 gồm sắt thép, dây điện và cáp điện, hóa chất, máy móc, thiết bị, phụ tùng, mây tre, thủy sản, nông sản… Kim ngạch nhập khẩu tháng 5-2010 ước đạt 6,85 tỷ USD, tăng 5,5% so tháng 4-2010. Tính chung kim ngạch nhập khẩu năm tháng ước đạt 31,2 tỷ USD, tăng 29,8% so cùng kỳ năm 2009. Nhập siêu năm tháng qua là 5,376 tỷ USD, bằng 20,8% kim ngạch xuất khẩu.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5-2010 so với tháng 4-2010 tăng 0,27%, mặc dù là mức tăng cao hơn so mức tăng 0,14% của tháng 4 nhưng vẫn là mức khá thấp nếu so với cùng kỳ từ năm 2004 trở lại đây. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao hơn tốc độ tăng trong kế hoạch cả năm. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tăng 13,8% so cùng kỳ năm 2009. Tính chung năm tháng qua, giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 13,6%, gấp hơn ba lần so cùng kỳ năm trước và cao hơn kế hoạch năm (12%). Khu vực dịch vụ tiếp tục trên đà tăng trưởng nhanh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5-2010 ước đạt 126,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so tháng 4-2010. Lũy kế năm tháng qua, con số này đạt 620,6 nghìn tỷ đồng, tăng 26,9% so cùng kỳ năm 2009. Các lĩnh vực an ninh quốc phòng, chính trị, an sinh xã hội, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác được bảo đảm.

Đánh giá chung, việc thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 6-4-2010 của Chính phủ bước đầu đạt kết quả đáng khích lệ. Tình hình kinh tế tháng 5 và năm tháng tiếp tục có chuyển biến theo chiều hướng tích cực, các cân đối kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, đầu tư phát triển được đẩy mạnh, xuất khẩu tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên, một số vấn đề tồn tại, khó khăn cần quan tâm xử lý như: nhập siêu vẫn ở mức cao, thị trường bất động sản có những biểu hiện bất thường, giá nhà đất tăng đột biến, tình trạng thiếu điện ảnh hưởng sản xuất và sinh hoạt của người dân, lãi suất huy động và lãi suất cho vay của các ngân hàng còn cao…

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Nhìn lại tháng 5 và năm tháng đầu năm 2010, có thể thấy kinh tế-xã hội đều có chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, kiểm soát lạm phát đạt kết quả tốt. Việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng đạt kết quả khả quan. Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành phải theo dõi sát tình hình để điều chỉnh các chính sách kịp thời, nhất là các chính sách liên quan tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước cần thực hiện các biện pháp giảm lãi suất tín dụng, rà soát bảo đảm tính thanh khoản nền kinh tế, kiểm soát tăng dư nợ tín dụng trên cơ sở bảo đảm an toàn nguồn vốn; kiểm soát nhập siêu, xem xét tăng trưởng dư nợ tín dụng ngoại tệ, kiểm soát tỷ giá ổn định từ nay đến cuối năm. Thủ tướng cũng yêu cầu có biện pháp tăng dự trữ ngoại tệ cho nền kinh tế. Trong thời gian tới, các bộ, ngành cần tiếp tục theo dõi diễn biến kinh tế thế giới như tình hình khủng hoảng nợ của một số nước. Về nợ công, ở nước ta Thủ tướng khẳng định vấn đề này vẫn trong tầm kiểm soát, an toàn. Chính phủ đang xây dựng chiến lược sử dụng vốn vay trên tinh thần bảo đảm an toàn, hiệu quả. Thủ tướng lưu ý các vấn đề như nhập siêu vẫn còn lớn, ảnh hưởng kinh tế vĩ mô, cán cân thanh toán. Vừa qua, thị trường bất động sản biến động do đầu cơ, nguồn tiền đầu tư quá lớn vào lĩnh vực này sẽ tạo ra nguy cơ bong bóng thị trường bất động sản. Do đó, các bộ, ngành liên quan phải phân tích giá bất động sản để có biện pháp kiểm soát. Ngân hàng cần kiểm soát việc cho vay tín dụng bất động sản, không để xảy ra tình trạng đầu cơ nhà đất. Thủ tướng nhấn mạnh vấn đề thiếu điện hiện nay ảnh hưởng tiêu cực sản xuất và sinh hoạt của người dân, Bộ Công thương phải chỉ đạo quyết liệt bảo đảm cung ứng ổn định nguồn điện, thực hiện tiết giảm điện hợp lý, nỗ lực sửa chữa, bảo dưỡng các tổ máy nhà máy nhiệt điện đang gặp sự cố, đẩy nhanh tiến độ các tổ máy mới để sớm đưa vào vận hành, giảm bớt tình trạng căng thẳng cung ứng điện.

Về các giải pháp, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục quán triệt Nghị quyết 18/NQ-CP, thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra, quyết tâm năm 2010 đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% và lạm phát không vượt quá 8%, phấn đấu giảm bội chi ngân sách xuống 6%. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản, nghị định, cơ chế, bảo vệ sản xuất trong nước trong bối cảnh nước ta đã gia nhập WTO; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành chính; đề nghị các bộ trưởng, lãnh đạo bộ, ngành dành nhiều thời gian, quyết liệt chỉ đạo phát triển công nghiệp phụ trợ, đào tạo nhân lực, công nghệ thông tin, phát triển công nghiệp phần mềm. Trong đó sớm ban hành danh mục sản phẩm công nghiệp trọng điểm quốc gia để cạnh tranh. Từng bộ, ngành duy trì thường xuyên giao ban sản xuất, xuất khẩu, đầu tư… để điều hành, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn. Đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư ngân sách, Trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, FDI…

Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thị trường, tăng cường kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá, kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng. Thủ tướng đánh giá công tác an sinh xã hội thời gian qua được triển khai tốt, thời gian tới cần tiếp tục đẩy nhanh các chương trình hỗ trợ các huyện nghèo; siết chặt quản lý nội dung các phần mềm chơi game, không để tình trạng game bạo lực tràn lan. Việc tổng kết ba năm Việt Nam gia nhập WTO, các bộ, ngành cần bám sát các nghị quyết của T.Ư, Chính phủ về hội nhập, kiểm điểm cụ thể từng vấn đề, từ đó rút kinh nghiệm cho thời gian tới.

Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Họp báo Chính phủ thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các bộ Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Ngân hàng Nhà nước. Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo vắn tắt những nội dung quan trọng của Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2010; cùng đại diện các bộ, ngành trả lời câu hỏi của các nhà báo quan tâm lĩnh vực kinh tế-xã hội như: cải cách thủ tục hành chính, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, cấp điện, điều hành giá xăng dầu, tín dụng bất động sản, nợ công…
Theo Nhandan