Thứ tư,  07/12/2022

Thông cáo số 10, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khoá XII

Sáng 1-6-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.Quốc hội đã nghe, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật An toàn thực phẩm.Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật An toàn thực phẩm.Trong buổi làm việc đã có 24 vị đại biểu Quốc hội của 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:- Phạm vi điều chỉnh của luật;- Giải thích từ ngữ;- Chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm;- Về thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm;- Về quản lý đối với thực phẩm được sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ lẻ;- Về hạn sử dụng thực phẩm;- Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm;- Phân công trách nhiệm của Bộ...

Sáng 1-6-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật An toàn thực phẩm.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật An toàn thực phẩm.

Trong buổi làm việc đã có 24 vị đại biểu Quốc hội của 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Phạm vi điều chỉnh của luật;

– Giải thích từ ngữ;

– Chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm;

– Về thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm;

– Về quản lý đối với thực phẩm được sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ lẻ;

– Về hạn sử dụng thực phẩm;

– Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm;

– Phân công trách nhiệm của Bộ trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

– Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp;

– Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm;

– Vấn đề xã hội hóa công tác quản lý an toàn thực phẩm;

– Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm…

Thứ tư, ngày 2-6-2010, buổi sáng, Quốc hội làm việc tại hội trường, buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi).
Theo Nhandan