Thứ ba,  29/11/2022

UBND tỉnh kết thúc phiên họp thường kỳ tháng 5

LSO-Như tin đã đưa, ngày 31/5/2010, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 với nhiều nội dung quan trọng. Ngày 1/6/2010, UBND tỉnh tiếp tục phiên họp với việc xem xét, thảo luận, đánh giá một số tờ trình, dự thảo các đề án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và tầm nhìn trong các giai đoạn tiếp theo.Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 03 – NQ/TU, ngày 12/7/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010. Sau 5 năm thực hiện, Nghị quyết số 03 đã thực sự phát huy hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2005 là 29, 07% đã giảm xuống còn 17,8% năm 2009, ước đến hết năm 2010 giảm còn 15%, đạt và vượt mục tiêu đề ra. Phát biểu đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết 03, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, toàn tỉnh...

LSO-Như tin đã đưa, ngày 31/5/2010, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 với nhiều nội dung quan trọng. Ngày 1/6/2010, UBND tỉnh tiếp tục phiên họp với việc xem xét, thảo luận, đánh giá một số tờ trình, dự thảo các đề án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và tầm nhìn trong các giai đoạn tiếp theo.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 03 – NQ/TU, ngày 12/7/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010. Sau 5 năm thực hiện, Nghị quyết số 03 đã thực sự phát huy hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2005 là 29, 07% đã giảm xuống còn 17,8% năm 2009, ước đến hết năm 2010 giảm còn 15%, đạt và vượt mục tiêu đề ra. Phát biểu đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết 03, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, toàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, khuyến khích người dân nỗ lực, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững dưới sự trợ giúp của nhà nước và cộng đồng dân cư.
Phiên họp đã dành nhiều thời gian để nghe, thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo các đề án quy hoạch phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Lạng Sơn và Quy hoạch phát triển Điện lực Lạng Sơn. Các ý kiến đóng góp đã xác định: Đây là các đề án quan trọng, cần nguồn lực đầu tư lớn, có tác động mạnh mẽ tới quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong những năm tới, đồng thời định hướng cho những giai đoạn tiếp theo. Do đó, đơn vị chủ trì, đơn vị tư vấn trong tiến trình xây dựng đề án cần xác định đúng tiềm lực và xuất phát điểm của tỉnh, khả năng huy động vốn đầu tư, tính khả thi trong triển khai thực hiện và phải phát huy được hiệu quả tối đa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, phục vụ tốt đời sống nhân dân.
Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong thời gian từ nay đến cuối năm, toàn tỉnh cần nhiều cố gắng và nỗ lực hơn nữa để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Các sở, ngành liên quan cần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo tại phiên họp, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, chỉnh lý và hoàn thành sớm các nội dung trình HĐND trong kỳ họp tới. Đối với các đề án quy hoạch, công tác xây dựng, chỉnh lý cần được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục, phải phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch tổng thể, đảm bảo tính khả thi và khả năng huy động vốn đầu tư, tránh nóng vội, không bám sát thực tế. Đặc biệt, các đề án quy hoạch cần xác định rõ nét vai trò động lực của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, lấy Khu kinh tế làm trọng tâm trong quá trình xây dựng quy hoạch, góp phần tạo sự đồng bộ trong các định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

UBND họp phiên thường kỳ tháng 5

Trúc Lam