Thứ tư,  01/02/2023

Đại hội Đảng bộ xã Cai Kinh nhiệm kỳ 2010-2015

LSO-Trong 2 ngày 1 và 2/6/2010, Đảng bộ xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng đã tổ chức đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2010-2015. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Cai Kinh đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân các dân tộc trong xã thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra; cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến mạnh mẽ, sản xuất phát triển, văn hóa - xã hội được duy trì và phát triển tốt, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, năm 2009 thu nhập bình quân đầu người đạt 8-9,6 triệu đồng/người/năm. Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 43 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 200. Hàng năm, số đảng viên được đánh giá hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%, Đảng bộ 5 năm đều đạt trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo,...

LSO-Trong 2 ngày 1 và 2/6/2010, Đảng bộ xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng đã tổ chức đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2010-2015.
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Cai Kinh đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân các dân tộc trong xã thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra; cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến mạnh mẽ, sản xuất phát triển, văn hóa – xã hội được duy trì và phát triển tốt, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, năm 2009 thu nhập bình quân đầu người đạt 8-9,6 triệu đồng/người/năm. Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 43 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 200. Hàng năm, số đảng viên được đánh giá hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%, Đảng bộ 5 năm đều đạt trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phấn đấu 85% số hộ và các thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa, xây dựng được từ 2-3 nhà văn hóa thôn, thu nhập bình quân đầu người đạt 9-10 triệu đồng/người/năm. Hàng năm kết nạp từ 8-10 đảng viên mới.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XV nhiệm kỳ 2010-2015, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên và thông qua nghị quyết đại hội.

Hoàng Hồng