Thứ năm,  09/02/2023

Đại hội Đảng bộ Chi cục Quản lý thị trường

LSO-Ngày 2/6/2010 Đảng bộ Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2010 - 2015.Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên. Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đề ra, kết quả các năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng có bước chuyển biến tích cực, xếp loại hàng năm đều đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, liên tục trong 5 năm qua Đảng bộ đều đạt trong sạch vững mạnh.Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối CQDCĐ tỉnh lần thứ...

LSO-Ngày 2/6/2010 Đảng bộ Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên. Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đề ra, kết quả các năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng có bước chuyển biến tích cực, xếp loại hàng năm đều đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, liên tục trong 5 năm qua Đảng bộ đều đạt trong sạch vững mạnh.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối CQDCĐ tỉnh lần thứ XII.

Cao Hạnh