Thứ tư,  01/02/2023

Thông cáo số 12, Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XII

Sáng 3-6-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe:- Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Tờ trình dự án Luật Tố tụng hành chính.- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tố tụng hành chính.- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Viên chức.- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Viên chức.- Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh trình bày Báo cáo thẩm tra...

Sáng 3-6-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe:

– Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Tờ trình dự án Luật Tố tụng hành chính.

– Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tố tụng hành chính.

– Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Viên chức.

– Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Viên chức.

– Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

– Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thứ sáu, ngày 4-6-2010, Quốc hội thảo luận ở tổ.
Theo Nhandan