Thứ năm,  09/02/2023

Tăng cường công tác kiểm tra phục vụ đại hội đảng bộ các cấp

Ủy ban Kiểm tra T.Ư phối hợp với Tỉnh ủy Ninh Bình vừa tổ chức Hội nghị về công tác kiểm tra Đảng với sự tham dự của lãnh đạo 12 ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía bắc.Hội nghị đánh giá: Thời gian qua, 12 ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía bắc đã chú trọng việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung cán bộ; thường xuyên mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở và cán bộ kiểm tra; xây dựng quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý trước đại hội đảng bộ các cấp; chú trọng công tác kiểm tra đảng viên, kiểm tra cấp ủy cơ sở. Từ đầu năm đến nay, ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực đã kiểm tra gần 1.300 đảng viên, trong đó nhiều đảng viên vi phạm. Một số địa phương đã kiểm tra được nhiều tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm như: Ninh Bình, Hưng Yên, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Thái Bình, Hà Tĩnh, Hòa Bình.Tuy...
Ủy ban Kiểm tra T.Ư phối hợp với Tỉnh ủy Ninh Bình vừa tổ chức Hội nghị về công tác kiểm tra Đảng với sự tham dự của lãnh đạo 12 ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía bắc.
Hội nghị đánh giá: Thời gian qua, 12 ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía bắc đã chú trọng việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung cán bộ; thường xuyên mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở và cán bộ kiểm tra; xây dựng quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý trước đại hội đảng bộ các cấp; chú trọng công tác kiểm tra đảng viên, kiểm tra cấp ủy cơ sở. Từ đầu năm đến nay, ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực đã kiểm tra gần 1.300 đảng viên, trong đó nhiều đảng viên vi phạm. Một số địa phương đã kiểm tra được nhiều tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm như: Ninh Bình, Hưng Yên, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Thái Bình, Hà Tĩnh, Hòa Bình.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát thời gian gần đây cũng còn những yếu kém như: Một số nơi chưa chủ động, khi đã thấy dấu hiệu vi phạm nhưng còn chờ đợi, e ngại, để vi phạm kéo dài, khi đã gây hậu quả mới tiến hành kiểm tra, xử lý cho nên tác dụng ngăn ngừa, giáo dục chưa cao. Việc kiểm tra tài chính đối với cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp tiến hành rất ít, nhất là cấp tỉnh, thành phố. Một số vụ tố cáo, nội dung xem xét, giải quyết chưa dứt điểm, cho nên người tố cáo vẫn tiếp tục có ý kiến, gây phức tạp thêm tình hình.

Khắc phục những hạn chế, yếu kém trên, từ nay đến cuối năm, Ủy ban Kiểm tra T.Ư chỉ đạo: Tăng cường nắm tình hình bằng nhiều kênh thông tin đối với tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ chủ chốt, không để xảy ra tình trạng bị động, lúng túng, nhất là ở những nơi có dấu hiệu mất đoàn kết, có các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía bắc cần tập trung làm tốt công tác kiểm tra phục vụ đại hội đảng các cấp.

* Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương phối hợp các đơn vị liên quan đã đầu tư khảo nghiệm, xây dựng các mô hình trình diễn, sản xuất các giống lúa kháng bạc lá, cho năng suất cao như: Hạt F1 giống HYT103, VL45, Bắc ưu 253 kháng bạc lá. Tỉnh thực hiện khảo nghiệm 34 giống và chọn được 11 giống lúa kháng bệnh bạc lá, có chất lượng để sản xuất trình diễn. Trong đó, giống Syn6, N.ưu 69 và Bắc ưu 025 đã được đưa vào cơ cấu gieo trồng của tỉnh. Công ty Giống cây trồng Hải Dương cũng đã chuyển giao thành công công nghệ sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng, nguyên chủng, năng suất cao, chất lượng tốt.

Rút kinh nghiệm vụ mùa năm 2009, bệnh bạc lá đã làm giảm năng suất lúa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương khuyến cáo bà con nông dân nên gieo cấy các giống lúa có khả năng kháng bệnh bạc lá và các loại sâu bệnh tốt, cho năng suất cao. Đồng thời, tỉnh tăng cường công tác quản lý giống, vật tư nông nghiệp; xử lý nghiêm việc bán giống và vật tư nông nghiệp kém chất lượng cho nông dân. Sở cũng chỉ đạo thực hiện các biện pháp để tăng năng suất lúa, phòng ngừa bệnh bạc lá như bố trí lịch thời vụ hợp lý, dùng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách; thực hiện cân đối trong bón phân cho lúa, không nên bón quá nhiều đạm, vì nếu lúa quá xanh tốt cũng dễ nhiễm sâu bệnh.

Vụ mùa năm 2010, tỉnh Hải Dương gieo cấy 62 nghìn ha lúa, phấn đấu năng suất đạt hơn 57 tạ/ha, với sản lượng hơn 350 nghìn tấn, cơ cấu trà mùa sớm chiếm hơn 35% diện tích, trà mùa trung chiếm 60% và trà mùa muộn dưới 5%.
Theo Nhandan