Thứ ba,  29/11/2022

Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc thiểu số

Ngày 3-6, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc họp tổng kết công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ nhất - năm 2010. Đến dự, có lãnh đạo nhiều bộ, ngành tham gia các tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội.Tại cuộc họp, đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Trưởng ban Tổ chức Đại hội, báo cáo kết quả quá trình thực hiện công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội DTTS từ cấp huyện, tỉnh đến tổ chức Đại hội toàn quốc. Kể từ khi Ban Bí thư T.Ư Đảng ra Chỉ thị số 35-CT/TW về lãnh đạo Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam, trong thời gian bảy tháng, đã tổ chức thành công đại hội tại 311 huyện với gần 60 nghìn đại biểu và 51 tỉnh, thành phố với gần 15 nghìn đại biểu. Từ đại hội DTTS cấp tỉnh đã chọn cử 1.252 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại...

Ngày 3-6, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc họp tổng kết công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ nhất – năm 2010. Đến dự, có lãnh đạo nhiều bộ, ngành tham gia các tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội.

Tại cuộc họp, đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Trưởng ban Tổ chức Đại hội, báo cáo kết quả quá trình thực hiện công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội DTTS từ cấp huyện, tỉnh đến tổ chức Đại hội toàn quốc. Kể từ khi Ban Bí thư T.Ư Đảng ra Chỉ thị số 35-CT/TW về lãnh đạo Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam, trong thời gian bảy tháng, đã tổ chức thành công đại hội tại 311 huyện với gần 60 nghìn đại biểu và 51 tỉnh, thành phố với gần 15 nghìn đại biểu. Từ đại hội DTTS cấp tỉnh đã chọn cử 1.252 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam. Đây là lần đầu Ủy ban Dân tộc tham mưu giúp Đảng, Nhà nước tổ chức đại hội với số lượng đại biểu đông nhất, quy mô rộng nhất, thời gian dài và nhiều hoạt động quan trọng.

Sau khi nghe nhiều ý kiến của lãnh đạo một số bộ, ngành đóng góp hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến đánh giá cao kết quả công tác tổ chức đại hội. Đại hội DTTS tổ chức thành công tốt đẹp, được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm. Việc tổ chức đại hội DTTS từ cơ sở đến Đại hội đại biểu toàn quốc vừa qua là dịp tổng kết, đánh giá công tác dân tộc trong suốt chặng đường của cách mạng Việt Nam, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; qua đó tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS trong các thời kỳ của cách mạng. Thời gian tới, tinh thần và kết quả đại hội cần được tiếp tục phát huy đến từng địa phương, từng địa bàn cụ thể, để tinh thần đại hội đi vào cuộc sống. Các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền những tấm gương điển hình cá nhân, tập thể. Nhiệm vụ này cần gắn với quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp, qua đó tạo sự đồng thuận và niềm tin của đồng bào các dân tộc thiểu số vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát huy sức mạnh đoàn kết trong sự nghiệp phát triển đất nước.
Theo Nhandan