Thứ ba,  29/11/2022

Đảng bộ xã Khánh Khê Đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015

LSO-Ngày 3/6/2010, Đảng bộ xã Khánh Khê, huyện Văn Quan đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015. Dự có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện, xã và 104 đại biểu đại diện cho 12 chi bộ thôn bản.Đại hội Đảng bộ xã Khánh Khê nhiệm kỳ 2010-2015.Từ năm 2005 - 2010, Đảng bộ xã Khánh Khê đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân trong xã đạt được một số thành tích trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nhiều chỉ tiêu đại hội đề ra đều đạt và vượt kế hoạch: thu nhập bình quân đầu người trên 4,5 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt vượt 29 tấn. Đời sống của đại bộ phận người dân ổn định và từng bước được cải thiện, giảm dần số hộ nghèo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo... Công tác phát triển Đảng được chú trọng, 5 năm qua, Đảng bộ xã đã tổ chức kết nạp Đảng cho 33 quần chúng ưu tú, chuyển sinh hoạt Đảng cho 16 đồng chíNhiệm kỳ tiếp theo, Đảng bộ xã sẽ nâng cao công tác lãnh...

LSO-Ngày 3/6/2010, Đảng bộ xã Khánh Khê, huyện Văn Quan đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015. Dự có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện, xã và 104 đại biểu đại diện cho 12 chi bộ thôn bản.
Đại hội Đảng bộ xã Khánh Khê nhiệm kỳ 2010-2015.
Từ năm 2005 – 2010, Đảng bộ xã Khánh Khê đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân trong xã đạt được một số thành tích trên lĩnh vực kinh tế – xã hội. Nhiều chỉ tiêu đại hội đề ra đều đạt và vượt kế hoạch: thu nhập bình quân đầu người trên 4,5 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt vượt 29 tấn. Đời sống của đại bộ phận người dân ổn định và từng bước được cải thiện, giảm dần số hộ nghèo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo… Công tác phát triển Đảng được chú trọng, 5 năm qua, Đảng bộ xã đã tổ chức kết nạp Đảng cho 33 quần chúng ưu tú, chuyển sinh hoạt Đảng cho 16 đồng chíNhiệm kỳ tiếp theo, Đảng bộ xã sẽ nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu tăng thu nhập bình quân đầu người lên 6,5 triệu đồng/người/năm; xây dựng 3 nhà văn hóa thôn trở lên; giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%/năm trở lên; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3.
Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 9 đồng chí, bầu 6 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên và thông qua Nghị quyết đại hội.

Thanh Hòa - Thúy Vương