Thứ tư,  01/02/2023

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Chi bộ BHXH tỉnh đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015

LSO-Ngày 2 tháng 6 năm 2010, chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức đại hôi nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tại đại hội, đại biểu và toàn thể đảng viên đã nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2005 – 2010, phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Chi bộ có tổng số 22 đảng viên/ 29 cán bộ, nhiều năm liền chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Đại hội đề ra phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và tiến hành bầu Ban Chấp hành, bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối CQDCĐ tỉnh, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.Ngày 2/6/2010, Chi bộ BHXH tỉnh đã tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015.Trong nhiệm kỳ 2005-2010, Chi bộ BHXH tỉnh đã lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể xây dựng và triển khai kế hoạch công tác hàng năm, tập trung khai...

LSO-Ngày 2 tháng 6 năm 2010, chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức đại hôi nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Tại đại hội, đại biểu và toàn thể đảng viên đã nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2005 – 2010, phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Chi bộ có tổng số 22 đảng viên/ 29 cán bộ, nhiều năm liền chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Đại hội đề ra phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và tiến hành bầu Ban Chấp hành, bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối CQDCĐ tỉnh, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
Ngày 2/6/2010, Chi bộ BHXH tỉnh đã tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015.
Trong nhiệm kỳ 2005-2010, Chi bộ BHXH tỉnh đã lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể xây dựng và triển khai kế hoạch công tác hàng năm, tập trung khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Từ năm 2005 đến nay, BHXH luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Chi bộ và các tổ chức đoàn thể luôn đạt trong sạch, vững mạnh.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới, bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Lê Thuyên - Ngọc Ánh