Thứ hai,  20/03/2023

Đại hội chi hội mỹ thuật Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất

LSO-Ngày 3/6/2010, tại Hội trường Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Chi hội Mỹ thuật Việt Nam (MTVN) tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành đại hội chi hội cơ sở nhiệm kỳ 2009 - 2014. Chi hội MTVN tỉnh Lạng Sơn trong những năm gần đây chưa thành lập được chi hội do số lượng hội viên ít. Trong quá trình hoạt động sáng tác, các thành viên thuộc chuyên ngành mỹ thuật của địa phương có nhiều sáng tác chuyên nghiệp, đạt được nhiều giải thưởng và trở thành hội viên Hội MTVN. Nhiệm vụ trọng tâm của Chi hội Mỹ thuật trong thời gian tới là đoàn kết đội ngũ hội viên, nâng cao bản lĩnh chính trị và phát triển văn hoá nghệ thuật trong thời kỳ mới. Hoạ sĩ Nguyễn Lan Huyền được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2009 -...

LSO-Ngày 3/6/2010, tại Hội trường Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Chi hội Mỹ thuật Việt Nam (MTVN) tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành đại hội chi hội cơ sở nhiệm kỳ 2009 – 2014. Chi hội MTVN tỉnh Lạng Sơn trong những năm gần đây chưa thành lập được chi hội do số lượng hội viên ít.
Trong quá trình hoạt động sáng tác, các thành viên thuộc chuyên ngành mỹ thuật của địa phương có nhiều sáng tác chuyên nghiệp, đạt được nhiều giải thưởng và trở thành hội viên Hội MTVN. Nhiệm vụ trọng tâm của Chi hội Mỹ thuật trong thời gian tới là đoàn kết đội ngũ hội viên, nâng cao bản lĩnh chính trị và phát triển văn hoá nghệ thuật trong thời kỳ mới. Hoạ sĩ Nguyễn Lan Huyền được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2009 – 2014.

Hoàng Hương