Thứ tư,  01/02/2023

Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT- BCA cụm Lạng Sơn- Bắc Giang- Bắc Ninh

LSO-Ngày 3/6, đoàn công tác của Bộ công an do Trung tướng Đặng Văn Hiếu- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ công an làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 03/CT-BCA về “Xây dựng toàn diện công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ ANTT trong tình hình mới” cụm công an Lạng Sơn, Bắc Giang và Bắc Ninh. Tại Công an Lạng Sơn, sau khi nghe lãnh đạo 3 tỉnh và một số huyện báo cáo kết quả 1 năm triển khai Chỉ thị số 03, Trung tướng Đặng Văn Hiếu biểu dương và đánh giá cao thành tích của công an Lạng Sơn, Bắc Giang và Bắc Ninh đã đạt được. Với tinh thần thực hiện nghiêm túc chỉ thị, 3 tỉnh đã thường xuyên tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở, luân chuyển lãnh đạo công an huyện, chất lượng đội ngũ cán bộ từ lãnh đạo chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ công an cấp huyện đã được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, qua những đề xuất, kiến nghị của công an 3 tỉnh, có thể thấy việc thực hiện chỉ thị còn gặp...

LSO-Ngày 3/6, đoàn công tác của Bộ công an do Trung tướng Đặng Văn Hiếu- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ công an làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 03/CT-BCA về “Xây dựng toàn diện công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ ANTT trong tình hình mới” cụm công an Lạng Sơn, Bắc Giang và Bắc Ninh.
Tại Công an Lạng Sơn, sau khi nghe lãnh đạo 3 tỉnh và một số huyện báo cáo kết quả 1 năm triển khai Chỉ thị số 03, Trung tướng Đặng Văn Hiếu biểu dương và đánh giá cao thành tích của công an Lạng Sơn, Bắc Giang và Bắc Ninh đã đạt được. Với tinh thần thực hiện nghiêm túc chỉ thị, 3 tỉnh đã thường xuyên tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở, luân chuyển lãnh đạo công an huyện, chất lượng đội ngũ cán bộ từ lãnh đạo chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ công an cấp huyện đã được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, qua những đề xuất, kiến nghị của công an 3 tỉnh, có thể thấy việc thực hiện chỉ thị còn gặp nhiều khó khăn. Số cán bộ, chiến sĩ công an cấp huyện được đào tạo hệ đại học còn ít; lực lượng công an xã còn thụ động và chưa thực sự phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở; kinh phí phục vụ cho công tác và chiến đấu còn thấp.
Để Chỉ thị số 03 thực sự phát huy hiệu quả, Trung tướng Đặng Văn Hiếu ghi nhận những ý kiến đề xuất của các tỉnh để lãnh đạo Bộ nghiên cứu và có phương hướng giải quyết kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế. Trong thời gian tới, các tỉnh cần quan tâm đầu tư toàn diện hơn nữa cho công an cấp huyện, tạo điều kiện tối đa về nguồn cán bộ, cơ sở vật chất, vũ khí, khí tài, kịp thời đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ tốt Đại hội Đảng các cấp và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Nguyệt My - Đức Thái