Thứ tư,  01/02/2023

Đại hội đảng bộ xã Lợi Bác nhiệm kỳ 2010 – 2015

LSO-Ngày 3/6, Đảng bộ xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015.Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội đề ra; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 43% xuống còn 38% năm 2009. Bình quân lương thực đầu người đạt 465kg/người/năm. Tổng sản lượng lương thực hàng năm tăng 5%. Về nông nghiệp diện tích gieo trồng năm 2009 tăng 40ha so với năm 2005. Trồng rừng đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh đạt khá, giỏi năm sau cao hơn năm trước. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân ngày càng được nâng lên, duy trì tốt chuẩn y tế quốc gia, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm giảm 0,03%. Lĩnh vực quốc phòng an ninh được đảm bảo và giữ vững, 12/12 thôn, bản có tổ an ninh nhân dân. Ngoài ra công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân luôn được Đảng bộ xã củng cố kiện toàn. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp...

LSO-Ngày 3/6, Đảng bộ xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội đề ra; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 43% xuống còn 38% năm 2009. Bình quân lương thực đầu người đạt 465kg/người/năm. Tổng sản lượng lương thực hàng năm tăng 5%. Về nông nghiệp diện tích gieo trồng năm 2009 tăng 40ha so với năm 2005. Trồng rừng đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh đạt khá, giỏi năm sau cao hơn năm trước. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân ngày càng được nâng lên, duy trì tốt chuẩn y tế quốc gia, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm giảm 0,03%. Lĩnh vực quốc phòng an ninh được đảm bảo và giữ vững, 12/12 thôn, bản có tổ an ninh nhân dân. Ngoài ra công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân luôn được Đảng bộ xã củng cố kiện toàn. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 28 đảng viên mới và phát triển mới được 4 chi bộ.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khoá mới, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Thanh Hương