Thứ tư,  01/02/2023

Cuộc họp vòng VII Đoàn chuyên viên liên hợp cắm mốc biên giới Việt – Lào

Từ ngày 2 đến 6-6, tại Nghệ An, đã diễn ra Cuộc họp vòng VII Đoàn chuyên viên liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào. Tại cuộc họp, hai bên đã xem xét tiến độ thực hiện Kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào.Đến nay, hai bên đã xác định được 261 vị trí mốc và xây dựng được 200 vị trí mốc. Một số cặp tỉnh đã hoàn thành cắm mốc. Hai bên đã thống nhất điều chuyển lực lượng và phương tiện từ các tỉnh này tới các tỉnh còn nhiều mốc chưa cắm để đẩy nhanh tiến độ cắm mốc. Hai bên thống nhất tọa độ và độ cao của hàng chục mốc đã cắm; thiết kế cảnh quan của một số vị trí mốc đại tại các cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính. Hai bên cũng trao đổi các nội dung chuẩn bị cho Cuộc họp vòng III Ủy ban Liên hợp cắm mốc biên giới Việt - Lào dự kiến tổ chức vào quý III-2010.Đoàn chuyên viên Việt Nam do đồng chí Tôn Sinh Thành, Vụ trưởng Vụ Biên giới phía...

Từ ngày 2 đến 6-6, tại Nghệ An, đã diễn ra Cuộc họp vòng VII Đoàn chuyên viên liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam – Lào. Tại cuộc họp, hai bên đã xem xét tiến độ thực hiện Kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào.

Đến nay, hai bên đã xác định được 261 vị trí mốc và xây dựng được 200 vị trí mốc. Một số cặp tỉnh đã hoàn thành cắm mốc. Hai bên đã thống nhất điều chuyển lực lượng và phương tiện từ các tỉnh này tới các tỉnh còn nhiều mốc chưa cắm để đẩy nhanh tiến độ cắm mốc. Hai bên thống nhất tọa độ và độ cao của hàng chục mốc đã cắm; thiết kế cảnh quan của một số vị trí mốc đại tại các cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính. Hai bên cũng trao đổi các nội dung chuẩn bị cho Cuộc họp vòng III Ủy ban Liên hợp cắm mốc biên giới Việt – Lào dự kiến tổ chức vào quý III-2010.

Đoàn chuyên viên Việt Nam do đồng chí Tôn Sinh Thành, Vụ trưởng Vụ Biên giới phía Tây, Ủy ban Biên giới quốc gia – Bộ Ngoại giao làm Trưởng Đoàn. Đoàn đại biểu biên giới Lào do đồng chí Phu Khẩu Phôm Mạ Vông Sả, Chánh Văn phòng Ban Biên giới quốc gia Lào làm Trưởng đoàn. Cuộc họp đã diễn ra trong bầu không khí đoàn kết, hữu nghị và tin cậy lẫn nhau.
Theo Nhandan