Thứ ba,  29/11/2022

Đại hội Đảng bộ xã Vân Mộng nhiệm kỳ 2010-2015

LSO-Ngày 6/6 Đảng bộ xã vân mộng, huyện Lộc Bình đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2010-2015.Nhiệm kỳ qua, phần lớn các chỉ tiêu đều đạt vượt mục tiêu đề ra. Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá và được nhân dân hăng hái hưởng ứng, thực hiện. 100% diện tích gieo trồng đã được đưa các loại giống lúa, và ngô lai có năng suất cao vào sản xuất. Tổng sản lượng lương thực tính đến năm 2009 đạt gần 1800 tấn, vượt gần 6% so với mục tiêu. Lương thực bình quân đầu người đạt 808kg/người /năm, tăng gần 18% so với mục tiêu. Thu nhập bình quân đạt 5,5 triệu đồng/người/năm.Trong 5 năm, các đoàn thể xã đã đứng ra tín chấp với ngân hàng chính sách huyện giúp hỗ trợ cho trên 300 lượt người vay vốn sản xuất với số tiền 3.339 triệu đồng. Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 29,5% năm 2005, xuống 22,5% năm 2009. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng. Trong 5 năm bê tông hoá được 900m đường...

LSO-Ngày 6/6 Đảng bộ xã vân mộng, huyện Lộc Bình đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2010-2015.
Nhiệm kỳ qua, phần lớn các chỉ tiêu đều đạt vượt mục tiêu đề ra. Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá và được nhân dân hăng hái hưởng ứng, thực hiện. 100% diện tích gieo trồng đã được đưa các loại giống lúa, và ngô lai có năng suất cao vào sản xuất. Tổng sản lượng lương thực tính đến năm 2009 đạt gần 1800 tấn, vượt gần 6% so với mục tiêu. Lương thực bình quân đầu người đạt 808kg/người /năm, tăng gần 18% so với mục tiêu. Thu nhập bình quân đạt 5,5 triệu đồng/người/năm.Trong 5 năm, các đoàn thể xã đã đứng ra tín chấp với ngân hàng chính sách huyện giúp hỗ trợ cho trên 300 lượt người vay vốn sản xuất với số tiền 3.339 triệu đồng. Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 29,5% năm 2005, xuống 22,5% năm 2009. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng. Trong 5 năm bê tông hoá được 900m đường giao thông nông thôn, xây 6 đập để dự trữ nước phục vụ cho tưới tiêu. Ngoài ra, các công tác xã hội như giáo dục, y tế, dân số kế hoạch hoá giá đình, các chính sách xã hội được quan tâm. 100% trẻ ở độ tuổi được đến trường. Sĩ số luôn duy trì ở mức trên 98%.100% số hộ được dùng điện lưới quốc gia và nước hợp vệ sinh…, quốc phòng – an ninh được giữ vững.
Trong nhiệm kỳ tới xã phấn đấu bình quân lương thực đạt 820kg/người/năm. Thu nhập bình quân tính đến năm 2015 đạt 7 triệu đồng/ người/năm. Tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 12,56%. Trung bình mỗi năm giảm 2% …Đại hội đã bầu cấp uỷ khoá mới, bầu Bí thư, Phó Bí thư và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp huyện.

Phương Viện