Thứ tư,  01/02/2023

Đại hội Đảng bộ quân sự huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2010-2015

LSO-Ngày 4/6 Đảng bộ quân sự huyện Lộc Bình đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2010-2015.Trong 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2005-2010. Đảng bộ quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Công tác bồi dưỡng giáo dục quốc phòng an ninh cho cán bộ đảng viên đạt mục tiêu đề ra. Xây dựng và huấn luyện lưc lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu giao. Đảm bảo lực lượng dân quân tự vệ đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100%. Chất lượng huấn luyện từng bước được nâng lên. Không ngừng đổi mới, tăng cường hiệu quả công tác dân vận. Tích cực tham gia cac phong trào, cuộc vận động " đền ơn đáp nghĩa" ,"xoá đói giảm nghèo". Phối kết hợp lực lượng dân quân tự vệ,dự bị động viên giúp dân phòng chống thiên tai. Triển khai sâu rộng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nâng cao chất lượng công tác, huấn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

LSO-Ngày 4/6 Đảng bộ quân sự huyện Lộc Bình đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2010-2015.
Trong 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2005-2010. Đảng bộ quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Công tác bồi dưỡng giáo dục quốc phòng an ninh cho cán bộ đảng viên đạt mục tiêu đề ra. Xây dựng và huấn luyện lưc lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu giao. Đảm bảo lực lượng dân quân tự vệ đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100%. Chất lượng huấn luyện từng bước được nâng lên. Không ngừng đổi mới, tăng cường hiệu quả công tác dân vận. Tích cực tham gia cac phong trào, cuộc vận động ” đền ơn đáp nghĩa” ,”xoá đói giảm nghèo”. Phối kết hợp lực lượng dân quân tự vệ,dự bị động viên giúp dân phòng chống thiên tai. Triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao chất lượng công tác, huấn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mục tiêu đề ra.
Trong nhiệm kỳ tới đơn vị tiếp tục tăng cường củng cố tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh. Nâng cao sức mạnh chiến đấu tổng hợp của các lực lượng, lấy chất lượng chính trị làm cơ sở. Xây dựng cơ quan quân sự huyện vững mạnh toàn diện đủ sức làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ thực sự làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh chính trị, trật tự trị an cơ sở. Tổ chức huấn luyện nghiêm túc chất lượng phấn đấu kết quả hàng năm 100% cơ sở, đơn vị đạt yêu cầu, 75% khá giỏi trở lên. 90% các đối tượng được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành khoá mới. Bầu Bí thư, Phó Bí thư và đoàn đại biểu đi dự, cấp huyện.

Phương Viện