Thứ tư,  01/02/2023

Thông cáo số 14, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khoá XII

Ngày 7-6-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụQuốc hội giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học.Sau đó, Quốc hội thảo luận về nội dung trên. Trong ngày làm việc đã có 35 vị đại biểu Quốc hội của 31 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:- Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phát triển giáo dục - đào tạo;- Vai trò của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND các cấp trong vấn đề phát triển giáo dục - đào tạo;- Dự báo đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội;- Vấn đề quản lý nhà nước...

Ngày 7-6-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ

Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về nội dung trên. Trong ngày làm việc đã có 35 vị đại biểu Quốc hội của 31 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phát triển giáo dục – đào tạo;

– Vai trò của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND các cấp trong vấn đề phát triển giáo dục – đào tạo;

– Dự báo đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế – xã hội;

– Vấn đề quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo;

– Vấn đề ưu tiên đầu tư kinh phí cho giáo dục – đào tạo khu vực miền núi và các vùng đặc biệt khó khăn;

– Xã hội hóa giáo dục – đào tạo;

– Việc phân cấp, phân quyền quản lý giáo dục-đào tạo cho các trường đại học;

– Việc cấp phép thành lập các trường đại học;

– Nâng cấp các trường từ cao đẳng lên đại học;

– Việc cấp chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đại học;

– Các chính sách đa dạng hóa đào tạo đại học; các giải pháp để hoàn chỉnh việc giáo dục bậc đại học;

– Quy hoạch, phân bổ giữa các vùng, miền trong giáo dục – đào tạo;

– Việc gắn liền giáo dục đại học và phát triển kinh tế;

– Vấn đề nâng cao chất lượng nội dung chương trình đào tạo đại học;

– Việc áp dụng khoa học, kỹ thuật trong giáo dục – đào tạo;

– Công tác nghiên cứu khoa học trong đào tạo đại học;

– Chất lượng giáo dục đại học hiện nay; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ giảng dạy đại học;

– Vấn đề tăng cường kiểm tra giám sát trong giáo dục – đào tạo; việc liên kết đào tạo chính quy và phi chính quy;

– Vấn đề xử lý vi phạm trong quản lý giáo dục – đào tạo;

– Ban hành Nghị quyết của Quốc hội về giáo dục đại học…

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết thúc ngày thảo luận.

Ngày làm việc của Quốc hội đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ ba, ngày 8-6-2010, Quốc hội thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Nhandan