Thứ tư,  01/02/2023

Ðại hội đảng cấp cơ sở ở Hà Tĩnh: Mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, nhiều đổi mới và sáng tạo

Đại hội Đảng cấp cơ sở ở Hà Tĩnh diễn ra trong lúc cả tỉnh đang triển khai nhiều dự án kinh tế trọng điểm như: Khai thác mỏ sắt Thạch Khê, dự án Formosa, xây dựng Nhà máy cán thép, Nhà máy nhiệt điện, công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo... Để triển khai các dự án trọng điểm này gần 10 nghìn hộ dân cần di dời, tái định cư.Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Nếu không có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa công tác tổ chức đại hội với tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác, thì việc triển khai đại hội sẽ gặp không ít khó khăn, trở ngại...Đến ngày 31-5, đại hội Đảng cấp cơ sở ở Hà Tĩnh đã được tổ chức thành công với nhiều đổi mới, dân chủ, sáng tạo và thật sự là ngày hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Thực hiện Chỉ thị số 37 - CT/T.Ư của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Trung...

Đại hội Đảng cấp cơ sở ở Hà Tĩnh diễn ra trong lúc cả tỉnh đang triển khai nhiều dự án kinh tế trọng điểm như: Khai thác mỏ sắt Thạch Khê, dự án Formosa, xây dựng Nhà máy cán thép, Nhà máy nhiệt điện, công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo… Để triển khai các dự án trọng điểm này gần 10 nghìn hộ dân cần di dời, tái định cư.
Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Nếu không có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa công tác tổ chức đại hội với tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác, thì việc triển khai đại hội sẽ gặp không ít khó khăn, trở ngại…

Đến ngày 31-5, đại hội Đảng cấp cơ sở ở Hà Tĩnh đã được tổ chức thành công với nhiều đổi mới, dân chủ, sáng tạo và thật sự là ngày hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Thực hiện Chỉ thị số 37 – CT/T.Ư của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Trung ương về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có văn bản hướng dẫn cụ thể về nội dung, quy trình dân chủ góp ý văn kiện đại hội, giới thiệu nhân sự và chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị hướng về đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, đã cụ thể hoá nội dung chuẩn bị đại hội phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng, số lượng cấp ủy, độ tuổi, điều kiện tái cử cấp ủy… Hà Tĩnh chọn 60 tổ chức cơ sở đảng (30 đảng bộ khối xã, phường, thị trấn; 14 đảng bộ khối hành chính sự nghiệp, khối doanh nghiệp và 16 đảng bộ khối nội chính) để đại hội điểm. Trong đó, có 51 đơn vị thí điểm trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư – đây là chủ trương mới, được coi là bước tiến quan trọng nhằm mở rộng dân chủ trực tiếp trong Đảng, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Theo quy định của Trung ương, số lượng đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư từ 5 đến 7%, nhưng nhiều đảng bộ ở Hà Tĩnh như: Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh, Công an tỉnh, Nghi Xuân… đã đạt mức cao hơn quy định trên. Chỉ trong thời gian ngắn, các huyện, thành phố, thị xã và đảng ủy trực thuộc đã thành lập các tổ công tác để chỉ đạo, hướng dẫn, trực tiếp dự đại hội điểm, giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh, chỉ đạo quyết liệt nhằm bảo đảm thời gian, tiến độ đại hội. Vì vậy, một số đơn vị như: Vũ Quang, Công an tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Kỳ Anh… đã sớm hoàn thành đại hội điểm trước ngày 10-4. Và đến ngày 20-4, Hà Tĩnh đã hoàn thành các đại hội điểm. Trong suốt quá trình chuẩn bị cho đến khi đại hội được tổ chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quán triệt và bố trí lãnh đạo tỉnh, phân công cấp ủy viên ở các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc sâu sát chỉ đạo, kiểm tra, tình hình. Đây được xem là một khâu then chốt bảo đảm sự thành công của đại hội.

Ở các điểm đại hội, theo sự chỉ đạo của cấp ủy, báo cáo chính trị đã gọn, rõ hơn nhiệm kỳ trước, có bản phụ lục về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Mục tiêu đề ra phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và thể hiện được tư duy đổi mới. Trước đại hội, nhiều cấp ủy đảng đã tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, của các bậc lão thành, bà con xa quê, góp ý vào văn kiện đại hội, từ đó đã tập hợp được nhiều ý kiến đóng góp có giá trị. Đồng thời các tổ chức cơ sở đảng đã báo cáo kiểm điểm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” – đây là một nội dung hết sức quan trọng và là điểm mới trong Báo cáo chính trị của các cấp ủy đảng. Văn kiện của Đại hội đều tập trung đánh giá, tổng kết những kết quả năm năm qua và những hạn chế, khó khăn của Hà Tĩnh trên con đường phát triển, đồng thời đề ra nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm năm tới với những chiến lược quan trọng. Những ý kiến xây dựng, đóng góp của các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh cùng những đánh giá, tổng kết trong đại hội Đảng ở các địa phương sẽ là cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 xây dựng tốt Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Có thể khẳng định, báo cáo chính trị của các địa phương, đơn vị đã được chuẩn bị công phu, bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước và tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị để đánh giá ưu, khuyết điểm; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Đồng thời, thể hiện tinh thần phê bình và tự phê bình, chỉ rõ khuyết điểm và trách nhiệm của tập thể cấp ủy, cấp ủy viên. Việc thảo luận, tham gia ý kiến vào báo cáo chính trị tại đại hội được chọn lọc theo chuyên đề, có chất lượng, tập trung vào những vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy được mở rộng dân chủ hơn, bảo đảm đúng quy trình hướng dẫn của cấp trên. Nhiều cấp ủy đã tiến hành rà soát đánh giá và bổ sung quy hoạch, coi trọng tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng cấp ủy; chú ý tăng tỷ lệ nữ, cán bộ trẻ. Danh sách chuẩn bị nhân sự cấp ủy và danh sách bầu cử tại đại hội đều bảo đảm số dư trên 15% so với số lượng cần bầu. Việc tiến hành bầu cử cấp ủy và đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng cấp trên bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, cơ cấu, chất lượng và thủ tục quy định. Do chuẩn bị tốt về công tác nhân sự nên 771/771 đơn vị bầu đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu, cơ bản bầu một lần, đúng định hướng; đổi mới cấp ủy được trên 38%, tỷ lệ cấp ủy là nữ, trẻ đạt từ 17 đến 18%; trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ có trình độ cao đẳng, đại học, trên đại học (đạt 51%) và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (đạt 62%) tăng lên so với nhiệm kỳ trước. Phân tích kết quả bầu cử ở 10 đảng bộ khối xã, phường, thị trấn cho thấy số lượng cấp ủy viên tăng so khóa trước 17%.

Có thể nói, Hà Tĩnh đã làm tốt công tác cán bộ cho đại hội cấp cơ sở. Điều này thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, linh hoạt và sáng tạo của cấp ủy đảng. Và càng rõ nét hơn khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Công văn số 1299 – CV/TU ngày 23-3-2010 về việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ chủ chốt ở các xã, phường, thị trấn không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015, nên đã giải quyết kịp thời chế độ cho các đồng chí trong diện trên được hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác cán bộ cho Đại hội đảng cấp cơ sở; bên cạnh đó đã thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với cán bộ, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác tổ chức đại hội trang nghiêm, khoa học, hạn chế sự trùng lặp. Không khí trước, trong và sau đại hội sôi nổi, thật sự trở thành ngày hội của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở các địa phương, đơn vị. Bà con xa quê cũng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu mới đã đạt được, từ đó thôi thúc bà con tự nguyện đóng góp vật chất và tinh thần góp phần cho sự phát triển thịnh vượng của quê hương. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực; các hoạt động văn hoá – xã hội sôi nổi và rộng khắp được tổ chức, tạo không khí mới, phấn khởi, vui tươi trong từng địa phương, đơn vị. Có thể khẳng định, đại hội Đảng cấp cơ sở ở Hà Tĩnh đạt được kết quả tốt cả về nội dung và hình thức được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Đại hội Đảng cấp cơ sở ở Hà Tĩnh thời gian qua đã thể hiện được vai trò tiên phong, đoàn kết, dân chủ và đổi mới của Đảng; Công tác chuẩn bị nội dung, trình tự các bước tổ chức được tiến hành khoa học; quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy đảng các cấp sát sao, cụ thể, có nhiều điểm mới đáng ghi nhận… Với những thành công đó, Hà Tĩnh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp huyện, thị xã, thành phố, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Tin tưởng rằng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 sẽ là một Đại hội thật sự dân chủ, đổi mới, trí tuệ, đoàn kết, Đại hội của sự phát triển và sáng tạo, tiếp tục đưa Hà Tĩnh “nổi bật” như di nguyện của Bác Hồ kính yêu.

Theo Nhandan