Thứ năm,  08/12/2022

Đảng bộ xã Quốc Việt, huyện Tràng Định Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015

LSO-Trong hai ngày 3 và 4 tháng 6 năm 2010, Đảng bộ xã Quốc việt, huyện Tràng Định đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015.Đại hội kiểm điểm đánh giá toàn diện về kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế -xã hội, quốc phòng –an ninh mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XVIII đã đề ra. Đồng thời xác định mục tiêu nhiệm vụ cùng các giải pháp cho nhiệm kỳ 2010-2015, ra Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XIX nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội đã đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tràng Định, đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.Tại đại hội kỳ này đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tràng Định khóa XIX nhiệm kỳ...

LSO-Trong hai ngày 3 và 4 tháng 6 năm 2010, Đảng bộ xã Quốc việt, huyện Tràng Định đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015.
Đại hội kiểm điểm đánh giá toàn diện về kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế -xã hội, quốc phòng –an ninh mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XVIII đã đề ra. Đồng thời xác định mục tiêu nhiệm vụ cùng các giải pháp cho nhiệm kỳ 2010-2015, ra Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XIX nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội đã đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tràng Định, đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Tại đại hội kỳ này đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tràng Định khóa XIX nhiệm kỳ 2010-2015.

Chu Xuân Nâm