Thứ ba,  29/11/2022

523 lượt cán bộ, bác sĩ luân phiên về các tỉnh công tác

Trong năm tháng đầu năm nay, cả nước có 65 bệnh viện (BV) có kế hoạch cử cán bộ đi luân phiên về các tỉnh, thành phố (34 Bệnh viện trực thuộc Bộ). 61/63 tỉnh, thành phố tiếp nhận cán bộ đến luân phiên, trong đó có 46 địa phương thành lập ban chỉ đạo đề án cấp tỉnh. Đến quý II-2010, có 523 lượt cán bộ đi luân phiên theo chương trình của Đề án 1816, vượt 250 lượt cán bộ so với chỉ tiêu.Thành phố Hồ Chí Minh có 24 BV trực thuộc thành phố cử cán bộ đi luân phiên hỗ trợ khám chữa bệnh, tập huấn đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho 43 BV thuộc 31 tỉnh, thành phố phía nam. Trong sáu tháng đầu năm 2010, thành phố cử 506 cán bộ trong đó có 435 cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chuyển giao 229 kỹ thuật cho BV các tỉnh bạn. Từ tháng 8-2008 có 428 kỹ thuật được chuyển giao trong đó có nhiều kỹ thuật cao như: Kỹ thuật khâu nối vi phẫu chi đứt lìa, phẫu thuật nội soi khớp gối, ứng dụng thông khí...

Trong năm tháng đầu năm nay, cả nước có 65 bệnh viện (BV) có kế hoạch cử cán bộ đi luân phiên về các tỉnh, thành phố (34 Bệnh viện trực thuộc Bộ). 61/63 tỉnh, thành phố tiếp nhận cán bộ đến luân phiên, trong đó có 46 địa phương thành lập ban chỉ đạo đề án cấp tỉnh. Đến quý II-2010, có 523 lượt cán bộ đi luân phiên theo chương trình của Đề án 1816, vượt 250 lượt cán bộ so với chỉ tiêu.

Thành phố Hồ Chí Minh có 24 BV trực thuộc thành phố cử cán bộ đi luân phiên hỗ trợ khám chữa bệnh, tập huấn đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho 43 BV thuộc 31 tỉnh, thành phố phía nam. Trong sáu tháng đầu năm 2010, thành phố cử 506 cán bộ trong đó có 435 cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chuyển giao 229 kỹ thuật cho BV các tỉnh bạn. Từ tháng 8-2008 có 428 kỹ thuật được chuyển giao trong đó có nhiều kỹ thuật cao như: Kỹ thuật khâu nối vi phẫu chi đứt lìa, phẫu thuật nội soi khớp gối, ứng dụng thông khí nhân tạo không xâm lấn và xâm lấn trong điều trị suy hô hấp… Đội ngũ cán bộ đi luân phiên cùng các địa phương khám, điều trị cho 23.835 lượt bệnh nhân và 918 bệnh nhân được thực hiện thủ thuật, phẫu thuật.

* Sáng ngày 8-6, Sở Y tế Quảng Ngãi tổ chức lễ ra quân đưa 39 bác sĩ về công tác luân phiên tại các xã miền núi đang còn thiếu bác sĩ. Đây là tỉnh đầu tiên trong khu vực miền trung và Tây Nguyên thực hiện việc luân phiên bác sĩ từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới và bảo đảm xã có đủ bác sĩ phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương.
Theo Nhandan