Chủ nhật,  25/09/2022

Thông cáo số 15 kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XII

Ngày 8-6-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng trình bày Báo cáo giải trình bổ sung về Dự án Đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh.Sau đó Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh.Trong ngày làm việc đã có 39 vị đại biểu Quốc hội của 31 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:- Chiến lược phát triển ngành giao thông vận tải;- Quy hoạch tổng thể của hệ thống giao thông;- Chủ trương đầu tư Dự án;- Việc thành lập hội đồng thẩm định về tính khả thi của Dự án;- Tên gọi của Dự án;- Về tính khả thi của Dự án;- Lựa chọn phương án vốn đầu tư;- Mức đầu tư cho Dự án;- Tác động tới môi trường sinh thái nơi có tuyến đường...

Ngày 8-6-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng trình bày Báo cáo giải trình bổ sung về Dự án Đường sắt cao tốc Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đó Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong ngày làm việc đã có 39 vị đại biểu Quốc hội của 31 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Chiến lược phát triển ngành giao thông vận tải;

– Quy hoạch tổng thể của hệ thống giao thông;

– Chủ trương đầu tư Dự án;

– Việc thành lập hội đồng thẩm định về tính khả thi của Dự án;

– Tên gọi của Dự án;

– Về tính khả thi của Dự án;

– Lựa chọn phương án vốn đầu tư;

– Mức đầu tư cho Dự án;

– Tác động tới môi trường sinh thái nơi có tuyến đường sắt đi qua;

– Công tác giải phóng mặt bằng và di dân tái định cư;

– Huy động vốn và cân đối vốn đầu tư;

– Các phương án vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường sắt trên trục bắc – nam;

– Các phương án xây dựng Dự án;

– Việc chọn nhà thầu, tư vấn triển khai xây dựng Dự án;

– Vấn đề quyết định lựa chọn công nghệ áp dụng cho Dự án;

– Thời điểm triển khai Dự án; tiến độ thực hiện Dự án;

– Việc phân kỳ triển khai Dự án;

– Năng lực thi công và quản trị Dự án;

– Về các lợi ích kinh tế – xã hội sau khi Dự án hoàn thành;

– Đối tượng thụ hưởng Dự án…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu kết thúc ngày thảo luận.

Thứ tư, ngày 9-6-2010, buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011. Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Theo Nhandan