Thứ tư,  28/09/2022

Thông cáo số 21, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XII

Buổi sáng, ngày 15-6-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp. Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quốc hội đã nghe, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng trình bàyBáo cáo bổ sung một số nội dung về Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.Trong buổi làm việc đã có 20 vị đại biểu Quốc hội của 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:- Tên gọi của Đồ án;- Vấn đề dự báo phát triển kinh tế, dân số và đất đai;- Về mô hình phát triển và cấu trúc đô thị;- Việc xây dựng trung tâm hành chính Quốc gia tại Ba Vì;- Vấn đề bảo tồn di sản văn hóa Thăng Long, văn hóa Xứ Đoài...- Về trục Thăng Long và đại lộ hướng tâm;- Vấn đề tổ chức thực hiện;-...

Buổi sáng, ngày 15-6-2010, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp. Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quốc hội đã nghe, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng trình bày

Báo cáo bổ sung một số nội dung về Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong buổi làm việc đã có 20 vị đại biểu Quốc hội của 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Tên gọi của Đồ án;

– Vấn đề dự báo phát triển kinh tế, dân số và đất đai;

– Về mô hình phát triển và cấu trúc đô thị;

– Việc xây dựng trung tâm hành chính Quốc gia tại Ba Vì;

– Vấn đề bảo tồn di sản văn hóa Thăng Long, văn hóa Xứ Đoài…

– Về trục Thăng Long và đại lộ hướng tâm;

– Vấn đề tổ chức thực hiện;

– Về lộ trình thực hiện Đồ án; kinh phí thực hiện;

– Vấn đề xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị;

– Xây dựng hệ thống giám sát của nhân dân trong quá trình triển khai, thực hiện Dự án…

Thứ tư, ngày 16-6-2010, Quốc hội làm việc tại Hội trường.
Theo Nhandan