Chủ nhật,  25/09/2022

Ðề án "Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn" đạt hiệu quả thiết thực

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật tổ chức thí điểm đề án "Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn" tại 16 tỉnh, thành trên cả nước.Sau hơn một năm triển khai, Hội đồng chỉ đạo thí điểm đề án đã tổ chức biên soạn, xuất bản và cung cấp 44 đầu sách và một đĩa CD - ROM về công tác xây dựng Đảng, chính quyền; tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; hỏi đáp pháp luật nhằm nâng cao kiến thức, trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở xã, phường, thị trấn.Ngày 15-6, đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã kiểm tra, khảo sát thực hiện thí điểm đề án "Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn" tại TP Hồ Chí Minh. Đến nay, TP Hồ Chí Minh đã nhận đủ số đầu sách và cung cấp cho các phường, xã, thị trấn. Đề án thí điểm đã mang lại hiệu quả thiết thực cho cán bộ...

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật tổ chức thí điểm đề án “Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn” tại 16 tỉnh, thành trên cả nước.

Sau hơn một năm triển khai, Hội đồng chỉ đạo thí điểm đề án đã tổ chức biên soạn, xuất bản và cung cấp 44 đầu sách và một đĩa CD – ROM về công tác xây dựng Đảng, chính quyền; tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; hỏi đáp pháp luật nhằm nâng cao kiến thức, trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở xã, phường, thị trấn.

Ngày 15-6, đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã kiểm tra, khảo sát thực hiện thí điểm đề án “Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn” tại TP Hồ Chí Minh. Đến nay, TP Hồ Chí Minh đã nhận đủ số đầu sách và cung cấp cho các phường, xã, thị trấn. Đề án thí điểm đã mang lại hiệu quả thiết thực cho cán bộ và nhân dân địa phương.
Theo Nhandan