Thứ năm,  06/10/2022

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2006-2011

LSO-Ngày 16/6/2010, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, nhiệm kỳ 2006-2011. Đồng chí Trần Ngọc Tăng-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đồng chí Hoàng Thị Bích Ly-Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.Bầu chức danh Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh.Tại hội nghị, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiến hành kiện toàn, bầu bổ sung 5 uỷ viên vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2006-2011 đồng thời bầu Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Lạng Sơn. Đồng chí Lương Thị Mỹ An-Phó Chủ tịch Hội đã trúng cử chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ Lạng Sơn đã sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm 2010, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, các phong trào do Trung ương Hội và Tỉnh Hội phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ triển khai tổ chức Hội...

LSO-Ngày 16/6/2010, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, nhiệm kỳ 2006-2011. Đồng chí Trần Ngọc Tăng-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đồng chí Hoàng Thị Bích Ly-Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Bầu chức danh Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh.
Tại hội nghị, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiến hành kiện toàn, bầu bổ sung 5 uỷ viên vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2006-2011 đồng thời bầu Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Lạng Sơn. Đồng chí Lương Thị Mỹ An-Phó Chủ tịch Hội đã trúng cử chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ Lạng Sơn đã sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm 2010, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, các phong trào do Trung ương Hội và Tỉnh Hội phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ triển khai tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II, nhiệm kỳ 2006-2010; tổ chức đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp, tiến tới Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, nhiệm kỳ 2011-2016.

Bảo Vy