Thứ bảy,  01/10/2022

Phiên họp tháng 6 của UBND tỉnh: Thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng

LSO-Trong 2 ngày 16 và 17/6/2010, tại hội trường UBND tỉnh đã tổ chức họp thảo luận và triển khai, quyết định nội dung một số dự thảo nghị quyết quan trọng của HĐND tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh, đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo của các sở ngành về một số nội dung: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chủ trương giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2010; các tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về một số vấn đề như: quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011- 2020; việc điều chỉnh, bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách địa phương năm 2010; quy định mức thu và tỉ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động...

LSO-Trong 2 ngày 16 và 17/6/2010, tại hội trường UBND tỉnh đã tổ chức họp thảo luận và triển khai, quyết định nội dung một số dự thảo nghị quyết quan trọng của HĐND tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh, đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo của các sở ngành về một số nội dung: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chủ trương giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2010; các tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về một số vấn đề như: quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011- 2020; việc điều chỉnh, bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách địa phương năm 2010; quy định mức thu và tỉ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn; điều chỉnh, bổ sung quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn; quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước; điều chỉnh mức thu học phí của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập từ năm học 2010- 2011; tổng biên chế sự nghiệp, biên chế hành chính năm 2011; báo cáo của UBND tỉnh trước HĐND tỉnh về: Hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn 5 năm, giai đoạn 2005- 2010 (theo khoản 2 điều 99, Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005); tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; tình hình an ninh-trật tự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010;…
Sau khi nghe báo cáo, các tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự đã thảo luận, đóng góp một số ý kiến về một số vấn đề như: điều chỉnh bổ sung tăng dự toán thu ngân sách địa phương năm 2010; tỉ lệ giảm nghèo; xây dựng các vùng kinh tế động lực, kinh tế trọng điểm; phát triển hệ thống đô thị; vấn đề trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng và tỉ lệ che phủ của rừng; cần làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc; xác định rõ đối tượng người được hưởng chế độ dinh dưỡng và người được hỗ trợ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên… Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh: vấn đề quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong 10 năm tới rất quan trọng nên các định hướng cần sát và đúng; phải có định hướng về chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, cơ cấu mùa vụ theo hướng sản xuất hàng hóa; vai trò của khu kinh tế cửa khẩu và xác định rõ khu vực xây dựng các vùng kinh tế động lực, kinh tế trọng điểm…

Hoàng Huy - Đỗ hoạt