Chủ nhật,  28/05/2023

Đảng bộ xã Đại Đồng đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015

Trong 2 ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2010, Đảng bộ xã Đại Đồng, huyện Tràng Định đã tổ chức Đại hội khóa XIX, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Năm năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã, Đại Đồng đã có những đổi thay trên mọi lĩnh vực. Bình quân lương thực đầu người là 580 kg/người/năm. Bình quân thu nhập đầu người 10 triệu đồng/người/năm, gấp 2,5 lần so với năm 2005. Thu ngân sách 5 năm liền hoàn thành chỉ tiêu huyện giao; 100% các thôn có đường bê tông; 100% số hộ có điện thắp sáng; Không còn hộ đói; số hộ nghèo giảm từ 32,9% năm 2005 xuống còn 8,9% năm 2009. Chất lượng giáo dục và công tác chăm sóc, khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên, kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm… từng bước được kiên cố hóa. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường và củng cố; chính trị – trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kiện toàn đến từng thôn bản, đơn vị cơ quan trường học trong toàn xã; Trình độ...

Trong 2 ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2010, Đảng bộ xã Đại Đồng, huyện Tràng Định đã tổ chức Đại hội khóa XIX, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Năm năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã, Đại Đồng đã có những đổi thay trên mọi lĩnh vực.
Bình quân lương thực đầu người là 580 kg/người/năm. Bình quân thu nhập đầu người 10 triệu đồng/người/năm, gấp 2,5 lần so với năm 2005. Thu ngân sách 5 năm liền hoàn thành chỉ tiêu huyện giao; 100% các thôn có đường bê tông; 100% số hộ có điện thắp sáng; Không còn hộ đói; số hộ nghèo giảm từ 32,9% năm 2005 xuống còn 8,9% năm 2009. Chất lượng giáo dục và công tác chăm sóc, khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên, kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm… từng bước được kiên cố hóa. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường và củng cố; chính trị – trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kiện toàn đến từng thôn bản, đơn vị cơ quan trường học trong toàn xã; Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước đáp ứng được yêu cầu. Đến nay, Đảng bộ xã có 30 chi bộ trực thuộc với 414 đảng viên trong đó đã có 77 đảng viên mới được kết nạp trong nhiệm kỳ qua.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa XIX, nhiệm kỳ 2010 – 2015, bầu các chức danh Bí thư, phó Bí thư và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Tràng Định khóa XIX.

Phạm Thoa