Thứ năm,  06/10/2022

Ðảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước tập trung lãnh đạo nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác tham mưu

Ngày 21-6, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tới dự có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình; đồng chí Hoàng Xuân Cừ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư.Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao tự phê bình và phê bình; làm tốt công tác tham mưu và tổ chức phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; triển khai chương trình công tác đối nội và đối ngoại, công tác lập pháp và tư pháp, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua khen thưởng phù hợp thực tế phát triển của đất nước... Việc xây dựng cơ quan, củng cố tổ chức bộ máy và kiện toàn đội ngũ cán bộ được đặc biệt quan tâm. Thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ...
Ngày 21-6, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Tới dự có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình; đồng chí Hoàng Xuân Cừ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao tự phê bình và phê bình; làm tốt công tác tham mưu và tổ chức phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; triển khai chương trình công tác đối nội và đối ngoại, công tác lập pháp và tư pháp, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua khen thưởng phù hợp thực tế phát triển của đất nước… Việc xây dựng cơ quan, củng cố tổ chức bộ máy và kiện toàn đội ngũ cán bộ được đặc biệt quan tâm. Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước đã triển khai nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động. Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước. Đảng bộ tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác chuyên môn, củng cố niềm tin vững chắc của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng và chỉnh đốn Đảng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đảng viên, củng cố tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ, quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước cũng đề ra chương trình, kế hoạch cụ thể tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

* Đảng bộ huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) vừa tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ 23, nhiệm kỳ 2010-2015. Dự đại hội có 298 đại biểu đại diện cho đông đảo đảng viên đang sinh hoạt tại 92 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Năm năm qua, Đảng bộ, quân và dân Thủy Nguyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Kinh tế chuyển biến tích cực với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,5%/năm, vượt chỉ tiêu đại hội 22 đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8%. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đô thị, nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ. Đời sống văn hóa – xã hội được cải thiện. Môi trường văn hóa phát triển lành mạnh. Giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội bảo đảm. Quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, vận động quần chúng được tập trung lãnh đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt hiệu quả cao. Nhiều nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy xây dựng sát với thực tế đã phát huy hiệu quả trong cuộc sống… Nhiều năm liền đảng bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh, các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã bàn bạc, thống nhất nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, Đảng bộ huyện tập trung phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Thủy Nguyên có kinh tế phát triển nhanh, bền vững, đô thị phát triển mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, xứng đáng là vùng kinh tế động lực của thành phố.
Theo Nhandan