Thứ năm,  07/12/2023

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri phường Đông Kinh thành phố Lạng Sơn

LSO-Sáng 22/6/2010, Ông Dương Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Thiếu tướng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bà Hoàng Thị Hương, giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã tiếp xúc cử tri phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Đại biểu Quốc hội đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII với những nội dung: xem xét, đánh giá về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; xem xét, giải quyết các vấn đề quan trọng quốc gia. Đồng thời, thông báo 10 luật được thảo luận và thông qua tại kỳ họp lần này.Đại biểu Quốc hội giải thích và làm rõ một số vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyềnTại buổi tiếp xúc, Đại biểu Quốc hội đã nghe và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Đông Kinh xoay quanh: vấn đề nước thải, nước sinh hoạt nói riêng và vệ sinh môi trường nói chung phải được tiến hành đồng bộ từ Trung ương...

LSO-Sáng 22/6/2010, Ông Dương Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Thiếu tướng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bà Hoàng Thị Hương, giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã tiếp xúc cử tri phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.
Đại biểu Quốc hội đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII với những nội dung: xem xét, đánh giá về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước; xem xét, giải quyết các vấn đề quan trọng quốc gia. Đồng thời, thông báo 10 luật được thảo luận và thông qua tại kỳ họp lần này.
Đại biểu Quốc hội giải thích và làm rõ một số vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền
Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu Quốc hội đã nghe và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Đông Kinh xoay quanh: vấn đề nước thải, nước sinh hoạt nói riêng và vệ sinh môi trường nói chung phải được tiến hành đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, từ địa phương đến các cơ sở; vấn đề quản lý, quy hoạch đất đai…
Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Dương Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội, Thiếu tướng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã giải thích và làm rõ một số vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo với Quốc hội trong kỳ họp tới. Nhân dịp này, Đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà 1 gia đình chính sách trên địa bàn.

Thanh Hòa