Thứ ba,  06/06/2023

Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía nam

Trong hai ngày 21 và 22-6, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía nam. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban tuyên giáo, trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, chủ tịch hội nhà báo, tổng biên tập báo, giám đốc đài phát thanh truyền hình, báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía nam từ Đà Nẵng trở vào và các ban Đảng trực thuộc T.Ư.Các đại biểu dự hội nghị đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư thông báo và định hướng công tác tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước sáu tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện sáu tháng cuối năm; Tình hình sản xuất, cung cấp điện và dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận; Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; tình hình thế giới, hoạt động đối...

Trong hai ngày 21 và 22-6, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía nam. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban tuyên giáo, trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, chủ tịch hội nhà báo, tổng biên tập báo, giám đốc đài phát thanh truyền hình, báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía nam từ Đà Nẵng trở vào và các ban Đảng trực thuộc T.Ư.

Các đại biểu dự hội nghị đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư thông báo và định hướng công tác tuyên truyền về tình hình kinh tế – xã hội của đất nước sáu tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện sáu tháng cuối năm; Tình hình sản xuất, cung cấp điện và dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận; Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại…
Theo Nhandan