Thứ bảy,  01/10/2022

Huyện uỷ Đình Lập sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

LSO-Ngày 22- 6, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đình Lập đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2010.Trong 6 tháng đầu năm, nền kinh tế huyện đã đạt được những kết quả nhất định trên các lĩnh vực. Trong sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng ­ước đạt trên 1.300ha, đạt trên 88 % kế hoạch và bằng 98% so với cùng kỳ đã cấy lúa xuân đư­ợc trên 370 ha đạt 92%KH, ngô xuân 449 ha đạt 92% KH. Công tác sửa chữa khôi phục diện tích đất nông nghiệp bị vùi lấp, các công trình thuỷ lợi bị hư­ hỏng được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Công tác ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất tiếp tục được quan tâm, đã tổ chức tập huấn đ­ược 65 cuộc, thu hút trên 1.700 lượt ng­ười tham dự. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được triển khai thường xuyên, tuy nhiên 6 tháng đầu năm tình hình khai thác vận chuyển lâm sản trái phép vẫn diễn biến phức tạp. Công tác thu, chi ngân sách đảm bảo đúng tiến độ, tổng thu ngân sách 6...

LSO-Ngày 22- 6, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đình Lập đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2010.
Trong 6 tháng đầu năm, nền kinh tế huyện đã đạt được những kết quả nhất định trên các lĩnh vực. Trong sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng ­ước đạt trên 1.300ha, đạt trên 88 % kế hoạch và bằng 98% so với cùng kỳ đã cấy lúa xuân đư­ợc trên 370 ha đạt 92%KH, ngô xuân 449 ha đạt 92% KH. Công tác sửa chữa khôi phục diện tích đất nông nghiệp bị vùi lấp, các công trình thuỷ lợi bị hư­ hỏng được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Công tác ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất tiếp tục được quan tâm, đã tổ chức tập huấn đ­ược 65 cuộc, thu hút trên 1.700 lượt ng­ười tham dự. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được triển khai thường xuyên, tuy nhiên 6 tháng đầu năm tình hình khai thác vận chuyển lâm sản trái phép vẫn diễn biến phức tạp. Công tác thu, chi ngân sách đảm bảo đúng tiến độ, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 3 tỷ 500 triệu đồng, đạt 59% dự toán. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại được đẩy mạnh. Các lĩnh vực văn hoá – xã hội được quan tâm, an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đến các chi, đảng bộ trực thuộc. Đặc biệt là tiếp tục chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm g­ương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đến nay đã chỉ đạo tổ chức xong đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2010-2015. Hoạt động của HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể nhân dân đ­ược chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.
Phát huy những kết quả đã đạt đ­ược, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được Ban chấp hành Đảng bộ huyện đề ra là: Tập trung chỉ đạo sản xuất đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; tập trung chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình xây dựng; quan tâm chất lượng dạy và học. Quan tâm chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tăng c­ường kiện toàn củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, tuyên truyền giáo dục và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Hà Lành