Thứ tư,  07/06/2023

Đại hội Hội Đông y Bắc Sơn lần thứ VI nhiệm kỳ 2010-2015

LSO-Ngày 22/6/2010, tại hội trường UBND huyện Bắc Sơn, Hội Đông y huyện Bắc Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Đông y huyện lần thứ VI nhiệm kỳ 2010-2015, tham gia có 70 đại biểu là hội viên đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ 2005-2010, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và Hội Đông y tỉnh, Hội Đông y Bắc Sơn đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Hội Đông y Bắc Sơn đã không ngừng học tập, tổ chức tuyên truyền kinh nghiệm khám, chữa bệnh, phổ biến cây thuốc hay, bài thuốc quý giữa các hội viên và các tầng lớp nhân dân. Kết quả đã có trên 10.000 ca được điều trị bằng phương pháp đông y, tỷ lệ điều trị đạt cao với 70% số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh. Qua đó góp phần quan trọng vào giữ gìn di sản y học cổ truyền cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Với kết quả đáng...

LSO-Ngày 22/6/2010, tại hội trường UBND huyện Bắc Sơn, Hội Đông y huyện Bắc Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Đông y huyện lần thứ VI nhiệm kỳ 2010-2015, tham gia có 70 đại biểu là hội viên đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn.
Trong nhiệm kỳ 2005-2010, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và Hội Đông y tỉnh, Hội Đông y Bắc Sơn đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Hội Đông y Bắc Sơn đã không ngừng học tập, tổ chức tuyên truyền kinh nghiệm khám, chữa bệnh, phổ biến cây thuốc hay, bài thuốc quý giữa các hội viên và các tầng lớp nhân dân. Kết quả đã có trên 10.000 ca được điều trị bằng phương pháp đông y, tỷ lệ điều trị đạt cao với 70% số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh. Qua đó góp phần quan trọng vào giữ gìn di sản y học cổ truyền cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Với kết quả đáng khích lệ đó, Đại hội Hội Đông y huyện Bắc Sơn lần thứ VI nhiệm kỳ 2010-2015, đã đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động của hội trong thời gian tới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và của hội trong giai đoạn hội nhập và phát triển đất nước. Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Đông y huyện khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Đông y cấp tỉnh trong thời gian tới.

Công Quân