Thứ tư,  28/09/2022

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị cấp cao G20

Nhận lời mời của Thủ tướng Ca-na-đa X.Ha-pơ, đồng Chủ tịch Hội nghị cấp cao G20, ngày 24-6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn Việt Nam rời Hà Nội tham dự Hội nghị cấp cao G20 lần thứ 4 tại Tô-rôn-tô, Ca-na-đa. Đây là lần đầu Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao G20 và tham dự với cương vị Chủ tịch ASEAN 2010.Tham gia đoàn có Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, Thứ trưởng Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình và Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khắc...

Nhận lời mời của Thủ tướng Ca-na-đa X.Ha-pơ, đồng Chủ tịch Hội nghị cấp cao G20, ngày 24-6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn Việt Nam rời Hà Nội tham dự Hội nghị cấp cao G20 lần thứ 4 tại Tô-rôn-tô, Ca-na-đa. Đây là lần đầu Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao G20 và tham dự với cương vị Chủ tịch ASEAN 2010.

Tham gia đoàn có Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, Thứ trưởng Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình và Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khắc Định.
Theo Nhandan