Thứ sáu,  01/03/2024

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri cụm xã Khánh Long- Đoàn Kết

LSO-Ngày 24/6/2010, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn gồm có ông Dương Hiền, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội; Thiếu tướng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn và bà Hoàng Thị Hương, giảng viên Trường CĐSP Lạng Sơn đã tiếp xúc với cử tri cụm xã Khánh Long- Đoàn Kết của huyện Tràng Định.Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu Quốc hội đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XII gồm các nội dung: xem xét đánh giá về thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và ngân sách nhà nước; xem xét và giải quyết các vấn đề quan trọng của Quốc gia và chương trình xây dựng luật của Quốc hội.Các đại biểu Quốc hội và lãnh đạo huyện Tràng Định đã nghe các ý kiến của cử tri xung quanh các vấn đề kéo dài Chương trình 135 cho vùng cao; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; công tác giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giải quyết việc làm; chế độ chính sách đối với cán bộ xã vùng cao, vùng đặc biệt...

LSO-Ngày 24/6/2010, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn gồm có ông Dương Hiền, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội; Thiếu tướng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn và bà Hoàng Thị Hương, giảng viên Trường CĐSP Lạng Sơn đã tiếp xúc với cử tri cụm xã Khánh Long- Đoàn Kết của huyện Tràng Định.
Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu Quốc hội đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XII gồm các nội dung: xem xét đánh giá về thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và ngân sách nhà nước; xem xét và giải quyết các vấn đề quan trọng của Quốc gia và chương trình xây dựng luật của Quốc hội.

Các đại biểu Quốc hội và lãnh đạo huyện Tràng Định đã nghe các ý kiến của cử tri xung quanh các vấn đề kéo dài Chương trình 135 cho vùng cao; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; công tác giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giải quyết việc làm; chế độ chính sách đối với cán bộ xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.
Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, các ĐBQH đã ghi nhận các ý kiến của cử tri và hứa trong phạm vi của mình, sẽ đề nghị các cấp có thẩm quyền dần giải quyết những khó khăn cho các địa phương, tạo điều kiện để các địa phương phát triển; xóa đói giảm nghèo một cách bền vững.
Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tặng quà cho một số gia đình chính sách tiêu biểu của 2 địa phương.

Minh Hồng