Thứ tư,  28/09/2022

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp xúc cử tri tỉnh Thái Nguyên

Ngày 26-6, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri tỉnh Thái Nguyên: buổi sáng gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh và lãnh đạo các cơ quan nội chính của tỉnh; buổi chiều gặp gỡ cán bộ, nhân dân huyện Phổ Yên.Ở Phổ Yên, đồng chí Tổng Bí thư rất vui khi nghe lãnh đạo xã Phúc Thuận báo cáo: Một số công trình nhân dân đề nghị trong lần tiếp xúc cử tri đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII đã được giải quyết thỏa đáng và phát huy tác dụng thiết thực. Trong hai cuộc tiếp xúc lần này, Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên đã thông báo kết quả kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XII; nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm 2010 của Công an tỉnh Thái Nguyên, của huyện Phổ Yên và tiếp nhận nhiều ý kiến của cử tri. Các cử tri hoan nghênh sự đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, bày tỏ sự ủng hộ các quyết định của Quốc hội về một số vấn đề quốc...

Ngày 26-6, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri tỉnh Thái Nguyên: buổi sáng gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh và lãnh đạo các cơ quan nội chính của tỉnh; buổi chiều gặp gỡ cán bộ, nhân dân huyện Phổ Yên.

Ở Phổ Yên, đồng chí Tổng Bí thư rất vui khi nghe lãnh đạo xã Phúc Thuận báo cáo: Một số công trình nhân dân đề nghị trong lần tiếp xúc cử tri đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII đã được giải quyết thỏa đáng và phát huy tác dụng thiết thực. Trong hai cuộc tiếp xúc lần này, Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên đã thông báo kết quả kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XII; nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm 2010 của Công an tỉnh Thái Nguyên, của huyện Phổ Yên và tiếp nhận nhiều ý kiến của cử tri. Các cử tri hoan nghênh sự đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, bày tỏ sự ủng hộ các quyết định của Quốc hội về một số vấn đề quốc kế dân sinh đưa ra trong kỳ họp lần này. Đồng thời, từ thực tế của địa phương và của ngành, đề nghị, đề xuất tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các luật và ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành luật; tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách kinh tế, xã hội; tình hình cắt điện ở địa phương… Lãnh đạo địa phương đã trực tiếp trả lời và trao đổi những nội dung cử tri nêu lên thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chân thành cảm ơn những ý kiến xây dựng của cử tri Thái Nguyên và nhấn mạnh một số vấn đề nhiều cử tri quan tâm. Đồng chí đánh giá: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự giám sát có hiệu quả của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, cùng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế – xã hội trong những tháng đầu năm 2010 đã có những chuyển biến đáng khích lệ: Tăng trưởng kinh tế cao hơn cùng kỳ năm 2009, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại góp phần nâng cao uy tín của nước ta trên trường quốc tế, phát huy vai trò Chủ tịch ASEAN…

Chúng ta xây dựng cơ chế vận hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Hoạt động của Quốc hội từ trước tới nay vẫn bám sát định hướng nói trên, trong đó việc Dự án Đường sắt cao tốc Hà Nội – TP Hồ Chí Minh chưa đủ điều kiện thì lùi lại chưa thông qua, là chuyện bình thường… Để thực hiện đạt hiệu quả cao những nhiệm vụ đề ra, cần phải tiếp tục giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển: đổi mới đúng định hướng, ổn định trên cơ sở đoàn kết và đồng thuận, phát triển nhanh và bền vững…

Tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng là dịp các cấp, các ngành có điều kiện đánh giá những thành tựu đã đạt được, rút ra bài học sâu sắc về chặng đường vừa qua, đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong thời gian tới. Phải đặt ngành và địa phương trong sự vận động của toàn cục, trên cơ sở đó, tiếp tục phát huy những lợi thế và kết quả đã đạt được, để tiến nhanh hơn, chắc chắn hơn. Trước mắt vẫn còn không ít thách thức, song chúng ta tự tin và khẳng định quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2010. Đó cũng là một nhân tố góp phần bảo đảm sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng ta.
Theo Nhandan