Thứ hai,  26/09/2022

Ðại hội Thi đua Quyết thắng lần thứ tám

Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; lập thành tích cao nhất kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ngày 29-6, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lần thứ tám (2010-2015).Dự đại hội có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư...

Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; lập thành tích cao nhất kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ngày 29-6, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lần thứ tám (2010-2015).

Dự đại hội có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng T.Ư, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng T.Ư; các cán bộ lão thành cách mạng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và Hà Nội; các tướng lĩnh, cán bộ cấp cao lãnh đạo, chỉ huy các tổng cục, cơ quan, đơn vị trong toàn quân và thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động và 740 đại biểu đại diện hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng năm năm (2005-2010) của toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước.

Phát biểu ý kiến khai mạc đại hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh nêu rõ: Đây là một mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước trong quân đội, là dịp tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm năm qua; biểu dương những thành tích, chiến công của cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong phong trào thi đua Quyết thắng. Đồng thời cũng là dịp để nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, tìm ra giải pháp khắc phục và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào thi đua Quyết thắng trong những năm tới, nhằm đưa phong trào thi đua Quyết thắng lên một tầm cao mới, sâu rộng hơn, thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, lập nhiều chiến công mới, thành tích mới, tô thắm truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam Anh hùng.

Đại tướng Lê Văn Dũng trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm năm 2005-2010 nêu rõ: Năm năm qua công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ Quốc phòng đã được đổi mới toàn diện, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, thật sự là động lực tinh thần to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, gian khổ, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo có tính nguyên tắc là: Công tác thi đua, khen thưởng phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp; mục tiêu thi đua phải bám sát và thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, góp phần xây dựng các tổ chức vững mạnh, xây dựng từng con người trưởng thành tiến bộ. Các cấp ủy đảng đã có những chủ trương lãnh đạo sát hợp; người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên cũng đã có nhiều biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả. Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nền nếp. Cơ quan chính trị đã làm tốt chức năng tham mưu trong xác định chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các tổ chức quần chúng đã tích cực vận động mọi người tự giác tham gia phong trào thi đua của đơn vị, nhờ vậy phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ Quốc phòng luôn phát triển đúng hướng, hoạt động có nền nếp và đạt hiệu quả tốt. Đặc biệt từ khi có Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động đợt thi đua đặc biệt nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm năm (2006-2010), phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ Quốc phòng đã được đẩy lên một bước mới, sôi nổi và rộng khắp, góp phần tích cực nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ xuất hiện ngày càng nhiều trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong mọi nhiệm vụ của LLVT. Năm năm qua, toàn quân có 44 tập thể và cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 63.879 tập thể và cá nhân được tặng thưởng huân chương các loại; 1.341 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 7.208 Bằng khen của Bộ Quốc phòng; 145 Cờ thi đua của Chính phủ; 735 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 803 Chiến sĩ thi đua toàn quân; 22 Chiến sĩ thi đua toàn quốc và 62 tập thể được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị xuất sắc trong Phong trào thi đua Quyết thắng năm năm (2005-2010), là những bằng chứng sinh động cho sức sống và hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ Quốc phòng năm năm qua. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ về thi đua ái quốc và quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Đảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ trong các lực lượng vũ trang. Công tác thi đua, khen thưởng đã bắt kịp hơi thở của cuộc sống, phát huy được vai trò to lớn của cán bộ, chiến sĩ; đã phát động được nhiều phong trào thi đua liên tục, rộng khắp và hiệu quả, góp phần động viên, khích lệ, lôi cuốn cán bộ, chiến sĩ phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, gian khổ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác, học tập, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, cả thường xuyên và đột xuất.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ Quốc phòng đã không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam Anh hùng, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tô thắm trang sử vẻ vang của quân đội ta, của dân tộc ta, làm rạng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ đổi mới. (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

Tại đại hội gần 20 báo cáo điển hình tập thể, cá nhân trình bày bằng phát biểu ý kiến, giao lưu, phóng sự hình ảnh. Đại hội đã thông qua thư gửi cán bộ, chiến sĩ LLVT.

* Tối 29-6, tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, tuổi trẻ quân đội tổ chức dạ hội, chào mừng thành công Đại hội thi đua Quyết thắng lần thứ tám của Bộ Quốc phòng.
Theo Nhandan