Thứ bảy,  01/10/2022

Triển lãm "Ðồng chí Nguyễn Văn Linh – Người cộng sản mẫu mực, sáng tạo"

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1-7-1915 - 1-7-2010), Ban Tổ chức các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm "Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Người cộng sản mẫu mực, sáng tạo" tại Nhà văn hóa Thanh niên từ ngày 29-6 đến 8-7.Triển lãm gồm 88 ảnh và bảng trích chia làm hai phần: Đồng chí Nguyễn Văn Linh - những năm tháng kháng chiến; Đồng chí Nguyễn Văn Linh với công cuộc đổi mới đất nước. Bằng ngôn ngữ hình ảnh sinh động, chọn lọc, triển lãm giới thiệu khái quát các giai đoạnhoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Linh từ thời tuổi trẻ khi mới giác ngộ lý tưởng cộng sản, tham gia phong trào yêu nước, chống thực dân, đến các thời kỳ đồng chí giữ những trọng trách trong Đảng, từ Phó Bí thư Trung ương Cục miền nam... đến Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng. Triển lãm thể hiện sự cống hiến lớn lao của đồng chí lãnh đạo suốt đời tận tụy, tâm huyết, hết lòng vì sự nghiệp...

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1-7-1915 – 1-7-2010), Ban Tổ chức các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm “Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Người cộng sản mẫu mực, sáng tạo” tại Nhà văn hóa Thanh niên từ ngày 29-6 đến 8-7.

Triển lãm gồm 88 ảnh và bảng trích chia làm hai phần: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – những năm tháng kháng chiến; Đồng chí Nguyễn Văn Linh với công cuộc đổi mới đất nước. Bằng ngôn ngữ hình ảnh sinh động, chọn lọc, triển lãm giới thiệu khái quát các giai đoạn

hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Linh từ thời tuổi trẻ khi mới giác ngộ lý tưởng cộng sản, tham gia phong trào yêu nước, chống thực dân, đến các thời kỳ đồng chí giữ những trọng trách trong Đảng, từ Phó Bí thư Trung ương Cục miền nam… đến Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng. Triển lãm thể hiện sự cống hiến lớn lao của đồng chí lãnh đạo suốt đời tận tụy, tâm huyết, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì sự nghiệp phát triển đất nước.
Theo Nhandan