Thứ năm,  01/06/2023

Hội Nông dân tỉnh: 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05 NQ/HND

LSO-Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05NQ/HND (khoá III) của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh, công tác củng cố xây dựng tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở đã được chú trọng, 100% thôn bản đã có tổ chức hội. Các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức triển khai. Nông dân huyện Cao Lộc chăm sóc rau màu - Ảnh: Thanh SơnNhằm đáp ứng nguyện vọng, yêu cầu, lợi ích thiết thực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân, Hội đã lấy nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội gắn với nội dung hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân về KHKT, tạo vốn xây dựng dự án làm nhiệm vụ trọng tâm. Trong 10 năm qua, các cấp hội đã phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn tổ chức được 2.118 lớp tập huấn chuyển giao KHKT đối với cây trồng ,vật nuôi, đưa giống mới vào sản xuất với hơn 165.628 lượt người tham dự. Đến nay...

LSO-Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05NQ/HND (khoá III) của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh, công tác củng cố xây dựng tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở đã được chú trọng, 100% thôn bản đã có tổ chức hội. Các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức triển khai.
Nông dân huyện Cao Lộc chăm sóc rau màu – Ảnh: Thanh Sơn
Nhằm đáp ứng nguyện vọng, yêu cầu, lợi ích thiết thực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân, Hội đã lấy nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội gắn với nội dung hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân về KHKT, tạo vốn xây dựng dự án làm nhiệm vụ trọng tâm. Trong 10 năm qua, các cấp hội đã phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn tổ chức được 2.118 lớp tập huấn chuyển giao KHKT đối với cây trồng ,vật nuôi, đưa giống mới vào sản xuất với hơn 165.628 lượt người tham dự. Đến nay 90% hộ nông dân cơ sở đã đưa các giống mới năng suất cao vào sản xuất. Các cấp hội luôn tăng cường công tác vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân, từ năm 2004 đến nay đã vận động được 5.275.410 triệu đồng, đã triển khai được 47 dự án và cho 753 hộ vay để phát triển sản xuất. Các cấp hội tham gia thực hiện các dự án nhỏ cho vay từ nguồn quốc gia giải quyết việc làm cho 1.193 hộ hội viên vay với tổng số tiền 241.786 triệu đồng, chủ yếu đầu tư cho chăn nuôi hộ gia đình, trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao qua đó giúp cho các hộ nông dân tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống. Bên cạnh đó, trong 10 năm qua, công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vị trí vai trò của hội và công tác củng cố xây dựng tổ chức hội cũng luôn được quan tâm, thu hút được nhiều nông dân vào tổ chức hội. Đầu 2000 số lượng hội viên toàn tỉnh chỉ có 67.183 hội viên, chiếm 62,58% số hộ nông nghiệp, đến năm 2009 có 94.247 hội viên đạt 79,4% so với số hộ nông nghiệp. Đi đôi với việc phát triển hội viên, chất lượng hội viên cũng được nâng lên, số lượng hội viên là chủ hộ gia đình tăng lên, hội viên có ý thức sinh hoạt, gương mẫu trong việc thực hiện các nhiệm vụ của hội. Qua kiểm tra đánh giá số hội viên được kết nạp từ năm 2000 đến năm 2009 có tới 95% là lao động chủ chốt trong gia đình. Số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt hội cũng tăng lên, năm 2000 số đảng viên vào hội là 7.336 người, năm 2009 có 12.560 đảng viên tham gia vào tổ chức hội.
Nhìn chung trong 10 năm qua, chất lượng hoạt động của các chi, tổ hội có nhiều tiến bộ rõ rệt. Năm 2000 có 26,11% chi hội vững mạnh đến năm 2009 tăng lên 55,28%. Năm 2000 cơ sở hoạt động vững mạnh chỉ đạt 36,28%, cơ sở yếu kém chiếm 1,32%; đến năm 2009 cơ sở hội vững mạnh tăng lên 53,98% cơ sở yếu kém chỉ còn 0,44%.

Thu Hiền