Thứ hai,  26/09/2022

Ủy ban MTTQ VN Hải Dương biểu dương 104 điển hình tiên tiến

Sáng 1-7, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" (1995 - 2010); 10 năm cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" (2000 - 2010) và biểu dương 104 tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong thực hiện hai cuộc vận động.15 năm triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trên địa bàn Hải Dương đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong đó phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch giảm nghèo của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.Qua 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, quỹ "Vì người nghèo" các cấp đã quyên góp được hơn 31 tỷ 751 triệu đồng. Trong hai năm 2003 -...

Sáng 1-7, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (1995 – 2010); 10 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” (2000 – 2010) và biểu dương 104 tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong thực hiện hai cuộc vận động.

15 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn Hải Dương đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong đó phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch giảm nghèo của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Qua 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã quyên góp được hơn 31 tỷ 751 triệu đồng. Trong hai năm 2003 – 2004, ban vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ xây dựng được 3.722 ngôi nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo với số tiền hơn 28 tỷ đồng, từ năm 2005 tới nay hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.247 ngôi nhà Đại đoàn kết với số tiền hỗ trợ hơn 9 tỷ đồng…

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng Bằng khen 10 tập thể, sáu cá nhân; UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen 50 tập thể và 25 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện hai cuộc vận động.
Theo Nhandan