Thứ sáu,  07/10/2022

Thành phố Lạng Sơn: Bài học thành công từ đại hội cơ sở

LSO-Đến hết ngày 30/6/2010, tất cả 60 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Lạng Sơn đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015 theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng chí Vy Đức Được, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn phấn khởi khẳng định. Từ cuối năm 2009, để triển khai hiệu quả kế hoạch số 40 – KH/TU ngày 30/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Đảng bộ thành phố đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm quán triệt để các cấp ủy chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Trong quá trình thực hiện luôn đảm bảo đúng quy trình, nội dung theo tinh thần Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị. Trong quá trình triển khai đại hội các chi bộ, đảng bộ, Ban Thường vụ và các ban xây dựng đảng thuộc Thành ủy đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo,...

LSO-Đến hết ngày 30/6/2010, tất cả 60 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Lạng Sơn đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015 theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng chí Vy Đức Được, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn phấn khởi khẳng định.
Từ cuối năm 2009, để triển khai hiệu quả kế hoạch số 40 – KH/TU ngày 30/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Đảng bộ thành phố đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm quán triệt để các cấp ủy chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Trong quá trình thực hiện luôn đảm bảo đúng quy trình, nội dung theo tinh thần Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị. Trong quá trình triển khai đại hội các chi bộ, đảng bộ, Ban Thường vụ và các ban xây dựng đảng thuộc Thành ủy đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; đồng thời phân công các ban xây dựng đảng, văn phòng cấp ủy theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở cả trước, trong và sau kỳ đại hội.
Theo đánh giá của Thành ủy Lạng Sơn, văn kiện của đại hội đảng các cơ sở được xây dựng theo đúng quy trình. Các báo cáo chính trị đã đánh giá đúng kết quả, ưu điểm, tồn tại và làm rõ được các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua. Cùng với đó, các báo cáo chính trị xác định tốt phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp và các chỉ tiêu khả thi trong 5 năm tới. Ban Thường vụ Thành ủy đã tăng cường hướng dẫn, cho ý kiến chỉ đạo đối với văn kiện của đại hội cấp cơ sở. Công tác nhân sự trước đại hội được cấp ủy các cơ sở chuẩn bị, xây dựng theo đúng quy trình và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, gắn với công tác quy hoạch cán bộ. Do được chuẩn bị kỹ lưỡng nên đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy đều diễn ra đúng theo kế hoạch chỉ đạo của cấp trên, đáp ứng tốt yêu cầu mà Chỉ thị số 37/CT-TW của Bộ Chính trị đã nêu. Tất cả các cơ sở đều tiến hành tốt các nội dung của đại hội, các nội dung chương trình đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, có kịch bản chi tiết cho từng nội dung công việc; tiến trình đại hội được đoàn chủ tịch điều hành đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định.
Đại hội các tổ chức cơ sở đảng của thành phố thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở địa phương, cơ quan, đơn vị; phong trào thi đua, khí thế phấn khởi của các tầng lớp nhân dân hướng về đại hội và tình hình an ninh trật tự được đảm bảo đã góp phần làm nên thành công của các đại hội. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự cho đại hội cấp cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ động điều động một số cán bộ của thành phố về giữ các chức vụ chủ chốt ở phường, xã. Qua đại hội, những cán bộ này đều được tín nhiệm bầu tham gia cấp ủy. Một số cán bộ cũng đã được điều động, luân chuyển giữa các phòng, ban của thành phố.
Đồng chí Vy Đức Được, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn phấn khởi khẳng định: sự sát sao về mọi mặt trong các khâu chuẩn bị, kiểm tra, đôn đốc của các tiểu ban công tác đã làm nên thành công của đại hội các tổ chức cơ sở đảng của thành phố. Đặc biệt, qua bầu cử được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, không có trường hợp nào bị chệch hướng so với phương án nhân sự ban đầu nên các chi, đảng bộ không cần phải dùng đến phương án dự phòng. Việc tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở sẽ tạo tiền đề cho việc tổ chức tốt đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010 – 2015 dự kiến được tổ chức vào ngày 10/8 sắp tới.

Hoàng Thái