Thứ ba,  06/06/2023

Chi Lăng chú trọng công tác phát triển đảng viên mới

LSO-Công tác phát triển đảng viên trong thời gian qua, được Huyện ủy Chi Lăng quan tâm. Ngay từ đầu năm Huyện ủy đã giao chi tiêu phát triển đảng cụ thể cho Đảng bộ các xã, thị trấn và Đảng bộ trực thuộc, đồng thời chú trọng các quần chúng ưu tú trong lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân, giáo viên để bồi dưỡng kết nạp... chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tăng cường mở các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú. Trong 6 tháng đầu năm huyện đã mở được 3 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 188 học viên, đã kết nạp được 44 đồng chí, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 3.384 đồng chí.Bên cạnh đó huyện xét công nhận chuyển chính thức cho 83 đồng chí đảng viên dự bị, xét tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm, 60 năm tuổi Đảng cho 24 đồng...

LSO-Công tác phát triển đảng viên trong thời gian qua, được Huyện ủy Chi Lăng quan tâm. Ngay từ đầu năm Huyện ủy đã giao chi tiêu phát triển đảng cụ thể cho Đảng bộ các xã, thị trấn và Đảng bộ trực thuộc, đồng thời chú trọng các quần chúng ưu tú trong lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân, giáo viên để bồi dưỡng kết nạp… chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tăng cường mở các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú. Trong 6 tháng đầu năm huyện đã mở được 3 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 188 học viên, đã kết nạp được 44 đồng chí, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 3.384 đồng chí.
Bên cạnh đó huyện xét công nhận chuyển chính thức cho 83 đồng chí đảng viên dự bị, xét tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm, 60 năm tuổi Đảng cho 24 đồng chí.

La Nam