Thứ năm,  01/06/2023

Huyện ủy Lộc Bình triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

LSO-Ngày 5/7/2010, Huyện ủy Lộc Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, BCH Đảng bộ huyện Lộc Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương đấy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Vì vậy các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông - xuân đạt trên 7200ha, vượt 5,75% so với kế hoạch và tăng 6,47% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 23.600 tấn, vượt 6,25% so với kế hoạch, tăng 5,11% so với cùng kỳ. Trồng rừng được 187ha đạt 12,48% kế hoạch. Diện tích trồng rừng đạt thấp do huyện đang tập trung chuẩn bị con giống để tiến hành trồng vào thời vụ thích hợp trong tháng 8 và tháng 9. Toàn huyện đã huy động được trên 47 nghìn ngày công ra quân đầu xuân làm giao thông, thủy lợi và sử dụng trên 1.800 tấn xi...

LSO-Ngày 5/7/2010, Huyện ủy Lộc Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Trong 6 tháng đầu năm, BCH Đảng bộ huyện Lộc Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương đấy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Vì vậy các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông – xuân đạt trên 7200ha, vượt 5,75% so với kế hoạch và tăng 6,47% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 23.600 tấn, vượt 6,25% so với kế hoạch, tăng 5,11% so với cùng kỳ. Trồng rừng được 187ha đạt 12,48% kế hoạch. Diện tích trồng rừng đạt thấp do huyện đang tập trung chuẩn bị con giống để tiến hành trồng vào thời vụ thích hợp trong tháng 8 và tháng 9. Toàn huyện đã huy động được trên 47 nghìn ngày công ra quân đầu xuân làm giao thông, thủy lợi và sử dụng trên 1.800 tấn xi măng; đã mở mới được trên 1,6 km đường giao thông nông thôn, bê tông hóa được gần 15km đường bê tông nông thôn… Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hại tầng kinh tế -xã hội, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách và các chương trình mục tiêu 120,135 với số tiền gần 23 tỉ đồng. Thu ngân sách đạt gần 22 tỷ đồng, tăng 46,28% so với cùng kỳ. Công tác giáo dục- đào tạo, y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được quan tâm. Đã cho vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm được 29 dự án với số tiền 575 triệu đồng, tạo việc làm cho 58 lao động. Hỗ trợ 848 học sinh người dân tộc thiểu số nghèo theo học với số tiền trên 100 triệu đồng. Tổ chức dạy nghề cho 353 lao động nông thôn. Đã có trên 1 nghìn đối tượng được vay vốn phát triển kinh tế với số tiền trên 21 tỉ đồng từ ngân hàng chính sách xã hội.Trong đó cho vay hộ nghèo gần 9 tỉ. Công tác phát triển Đảng, 6 tháng đầu năm đã kết nạp 79 đảng viên mới. Quốc phòng an ninh tiếp tục được đảm bảo… Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận các vấn đề về phát triển kinh tế, văn hóa -xã hội tại cơ sở, đặc biệt là việc sắp xếp nhân sự và bàn giao công việc sau đại hội đảng bộ cơ sở.
Trong 6 tháng cuối năm, huyện Lộc Bình tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội. Tập trung thu hoạch vụ xuân, chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ mùa đạt kết quả. Tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu.

Phương Viện