Thứ ba,  06/06/2023

Khẳng định vai trò tổ chức đảng trong phát triển doanh nghiệp

Đảng bộ công ty cổ phần - Tập đoàn HaNaKa được thành lập trên cơ sở phát triển của bốn chi bộ, chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2009. Giai đoạn này, do tác động của kinh tế thế giới và trong nước, sản xuất của doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn. Tình hình đời sống của cán bộ, nhân viên khó khăn, tư tưởng của người lao động diễn biến phức tạp, đòi hỏi lãnh đạo doanh nghiệp phải có những chủ trương giải pháp, kịp thời hiệu quả.Yêu cầu khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ lúc này đặt trước tình thế đội ngũ cấp ủy viên của Đảng bộ vừa thiếu vừa yếu, nhất là kinh nghiệm lãnh đạo. Đây là thách thức cũng chính là thời cơ đối với công tác lãnh đạo của cấp ủy khi Đảng bộ mới thành lập - đồng chí Dương Lạc, đảng ủy viên tâm sự. Đảng ủy đã đi đến sự thống nhất chủ trương bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, triển khai thực hiện các nội dung đề án của Tỉnh...

Đảng bộ công ty cổ phần – Tập đoàn HaNaKa được thành lập trên cơ sở phát triển của bốn chi bộ, chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2009. Giai đoạn này, do tác động của kinh tế thế giới và trong nước, sản xuất của doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn. Tình hình đời sống của cán bộ, nhân viên khó khăn, tư tưởng của người lao động diễn biến phức tạp, đòi hỏi lãnh đạo doanh nghiệp phải có những chủ trương giải pháp, kịp thời hiệu quả.

Yêu cầu khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ lúc này đặt trước tình thế đội ngũ cấp ủy viên của Đảng bộ vừa thiếu vừa yếu, nhất là kinh nghiệm lãnh đạo. Đây là thách thức cũng chính là thời cơ đối với công tác lãnh đạo của cấp ủy khi Đảng bộ mới thành lập – đồng chí Dương Lạc, đảng ủy viên tâm sự. Đảng ủy đã đi đến sự thống nhất chủ trương bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, triển khai thực hiện các nội dung đề án của Tỉnh ủy: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh”. Theo đó, Đảng ủy đề ra các biện pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, giải quyết tốt các mối quan hệ, lãnh đạo doanh nghiệp ổn định sản xuất, tạo thế phát triển. Cấp ủy các cấp gắn bó với quần chúng nắm bắt tình hình tư tưởng, cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp. Khi xuất hiện diễn biến tiêu cực, bất lợi, tổ chức đảng cùng chủ doanh nghiệp phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng nỗ lực lao động sản xuất hướng tới mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.

Giai đoạn này Đảng ủy có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo sản xuất, kinh doanh. Để bảo đảm doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Đảng ủy cùng Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã phối hợp tập trung cho mục tiêu đổi mới công nghệ, đầu tư trang thiết bị, để sản phẩm khẳng định được ưu thế trên thị trường. Hướng tới mục tiêu bao trùm là bảo đảm doanh thu, nâng cao thu nhập đời sống người lao động và thực hiện các nhiệm vụ đối với Nhà nước. Đảng ủy cùng Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã phối hợp đồng bộ triển khai hàng loạt biện pháp như: tăng vốn đầu tư, đổi mới phương thức quản lý, phát động thi đua lao động sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Với bước đi cơ bản, mang tính đột phá của công ty, tập trung cho đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng khu công nghiệp HaNaKa, Đảng ủy tham mưu các phương án tăng cường cán bộ, kỹ thuât, kỹ sư là đảng viên có trình độ tay nghề vào các vị trí then chốt đáp ứng đòi hỏi trước mắt từ sản xuất. Mặt khác Đảng ủy tham mưu và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ kỹ thuật và quản lý đáp ứng chiến lược đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Từ đó 58 cán bộ của doanh nghiệp là đảng viên, và đối tượng kết nạp Đảng đã được theo học các chương trình đại học và trên đại học. Tổng Giám đốc Mẫn Ngọc Anh cho biết: Với đội ngũ trên, sẽ bảo đảm cho giải pháp toàn diện cho các sản phẩm thiết bị điện và tiết kiệm điện năng và để phát triển ngành bao bì kim loại xuất khẩu của doanh nghiệp.

Mới đây, Đảng ủy đã ra nghị quyết về công tác an ninh trật tự trong doanh nghiệp và trên địa bàn đóng quân. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lực lượng tự vệ của công ty đã thực hiện hiệu quả việc quản lý tài sản, máy móc thiết bị, hàng hóa, chống tiêu cực trong nội bộ doanh nghiệp và trên địa bàn khu dân cư được chính quyền địa phương đánh giá cao. Trao đổi với chúng tôi, các đảng viên lâu năm của Đảng bộ như Nguyễn Trọng Khang, Đào Xuân Cường, Nguyễn Đức Thành nêu bài học: Khi tổ chức Đảng khẳng định vai trò lãnh đạo là tiền đề quan trọng cho công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Trong hai năm qua đã có 20 quần chúng ưu tú học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đảng bộ đã có thêm 10 đảng viên mới được kết nạp.

Trước yêu cầu mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, Đảng bộ đang tập trung cao cho mục tiêu đổi mới phương thức và phong cách lãnh đạo. Từng chi bộ coi trọng việc khẳng định vai trò lãnh đạo, năng lực điều hành của bí thư. Đảng ủy đề ra các giải pháp nhằm kiện toàn, phát huy vai trò của cấp ủy viên trong lãnh đạo sản xuất, kinh doanh, đi tiên phong làm chủ, áp dụng khoa học công nghệ mới trong nội bộ doanh nghiệp.
Theo Nhandan