Thứ sáu,  02/06/2023

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Nhiệm vụ hàng đầu của tòa án các cấp là xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh

Ngày 6-7, tại Hà Nội, trong buổi làm việc với Tòa án Nhân dân tối cao, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Nhiệm vụ hàng đầu của tòa án các cấp là xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, trong đó lĩnh vực trọng tâm là công tác cán bộ.Ngành tòa án phải chủ động đề xuất, kiến nghị với Đảng và Nhà nước nhằm tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế trong công tác tuyển dụng và tái bổ nhiệm thẩm phán. Đảng, Nhà nước và nhân dân mong đợi ngành tòa án có một đội ngũ đủ về lực lượng, mạnh về năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của ngành.Theo báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 49-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020", trọng tâm công tác của ngành tòa án năm 2009-2010, tòa án nhân dân và tòa án quân sự các cấp đã giải quyết được 87% số vụ án đã thụ lý; các phiên tòa được tổ chức theo hướng nâng cao chất lượng tranh tụng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về quyền hạn, nghĩa...

Ngày 6-7, tại Hà Nội, trong buổi làm việc với Tòa án Nhân dân tối cao, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Nhiệm vụ hàng đầu của tòa án các cấp là xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, trong đó lĩnh vực trọng tâm là công tác cán bộ.

Ngành tòa án phải chủ động đề xuất, kiến nghị với Đảng và Nhà nước nhằm tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế trong công tác tuyển dụng và tái bổ nhiệm thẩm phán. Đảng, Nhà nước và nhân dân mong đợi ngành tòa án có một đội ngũ đủ về lực lượng, mạnh về năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của ngành.

Theo báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 49-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, trọng tâm công tác của ngành tòa án năm 2009-2010, tòa án nhân dân và tòa án quân sự các cấp đã giải quyết được 87% số vụ án đã thụ lý; các phiên tòa được tổ chức theo hướng nâng cao chất lượng tranh tụng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về quyền hạn, nghĩa vụ tố tụng; chưa phát hiện có trường hợp kết án oan. Từ năm 2009 đến nay, số lượng cán bộ, thẩm phán tòa án nhân dân các cấp được tuyển dụng, bổ nhiệm đã tăng hơn 1.200 người. Tòa án Nhân dân tối cao đã phối hợp Bộ Tư pháp tổ chức các khóa đào tạo tại Học viện Tư pháp cho 962 cán bộ ngành tòa án để tạo nguồn bổ nhiệm thẩm phán; tổ chức 40 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức của ngành. Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao đã giới thiệu 60 Chánh án hoặc Phó Chánh án tòa án cấp tỉnh, thành phố cơ cấu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ tới. Kiến nghị về công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao tập trung vào vấn đề thành lập thí điểm một số tòa án sơ thẩm khu vực; đề xuất giao cho Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nhiệm vụ đào tạo cán bộ, công chức của ngành; cải tiến chế độ tiền lương và các chính sách ưu đãi đối với thẩm phán và cán bộ tòa án, xây dựng chế độ phụ cấp thâm niên ngành thay cho chế độ phụ cấp thâm niên nghề hiện nay chỉ giới hạn ở một số đối tượng trong ngành. Bên cạnh đó, các phương tiện thông tin đại chúng cần nhận thức rõ trách nhiệm hơn nữa trong định hướng dư luận xã hội đối với công tác tòa án; cơ quan, tổ chức và người dân thực hiện nghiêm các phán quyết của tòa án.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của ngành tòa án trong công tác xét xử, xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất của tòa án. Bên cạnh đó, tòa án các cấp đã tích cực triển khai khá đồng bộ Nghị quyết 49-NQ/T.Ư, trong đó có đề án thành lập thí điểm tòa án sơ thẩm khu vực; mở rộng hợp tác quốc tế. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, các cơ quan bảo vệ pháp luật có vai trò rất quan trọng góp phần bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa. Tòa án là trung tâm của hoạt động tư pháp, vì vậy việc xây dựng tòa án trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó là nhiệm vụ hàng đầu, có ý nghĩa quyết định. Ngành tòa án cũng cần tích cực triển khai thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo đúng lộ trình, thành lập thí điểm tòa án sơ thẩm khu vực. Cùng với đó là phải chú trọng công tác tổng kết và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật.

Ủng hộ những kiến nghị của Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị, ngành tòa án phải chủ động trình Bộ Chính trị để có quyết sách sớm đối với những vấn đề liên quan chế độ, chính sách, cơ sở vật chất của ngành. Chủ tịch nước cũng đề nghị ngành tòa án tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử; đồng thời phải lưu ý khía cạnh tỷ lệ án sửa tuy ít nhưng đang có xu hướng tăng về số lượng, tỷ lệ án quá hạn luật định còn cao.
Theo Nhandan