Thứ sáu,  02/06/2023

Ðẩy mạnh công tác phát hành báo Ðảng tại miền Ðông Nam Bộ và Nam Trung Bộ

Ngày 6-7, tại TP Vũng Tàu, Ban Biên tập Báo Nhân Dân phối hợp Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam tổ chức hội nghị đẩy mạnh công tác phát hành báo Đảng tại khu vực miền Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ.Các đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Trần Minh Sanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Thuận Hữu, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, bưu điện các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ; lãnh đạo Công ty Phát hành báo chí T.Ư, các trung tâm, đại lý phát hành báo chí tại các địa phương cùng đông đảo cộng tác viên, bạn đọc của báo.Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ, trong những năm qua, Báo Nhân Dân luôn coi trọng việc thông tin phản ánh, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền việc triển khai...

Ngày 6-7, tại TP Vũng Tàu, Ban Biên tập Báo Nhân Dân phối hợp Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam tổ chức hội nghị đẩy mạnh công tác phát hành báo Đảng tại khu vực miền Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

Các đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Trần Minh Sanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Thuận Hữu, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, bưu điện các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ; lãnh đạo Công ty Phát hành báo chí T.Ư, các trung tâm, đại lý phát hành báo chí tại các địa phương cùng đông đảo cộng tác viên, bạn đọc của báo.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ, trong những năm qua, Báo Nhân Dân luôn coi trọng việc thông tin phản ánh, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền việc triển khai thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các kế hoạch, chương trình hành động của đảng bộ các cấp, những thành quả to lớn mà nhân dân trong cả nước trong đó có khu vực miền Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Đồng thời tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; đấu tranh chống mọi âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch… Những người làm Báo Nhân Dân cảm ơn sự phối hợp của các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Tuyên giáo, bưu điện các địa phương, các đại lý phát hành báo chí góp phần quan trọng kịp thời đưa các ấn phẩm của báo Đảng đến tay đông đảo bạn đọc.

Thời gian qua, công tác phát hành báo Đảng trên địa bàn miền Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ đã có những tiến bộ rõ nét. Số lượng phát hành ở nhiều địa phương tăng bình quân mỗi năm từ 1 đến 5%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chân thành, thẳng thắn góp ý kiến để Báo Nhân Dân phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức trình bày các ấn phẩm, đẩy mạnh phát hành.
Theo Nhandan