Thứ ba,  06/06/2023

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh với chất lượng cao

Sáng 6-7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ QH tổ chức Hội nghị triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH sáu tháng cuối năm 2010 và năm 2011, với sự chủ trì của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu. Đại diện các cơ quan của QH, các bộ, ngành hữu quan đã dự.Khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nêu rõ tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Nghị quyết nói trên của QH. Đồng thời, chỉ ra những bất cập trong việc thực hiện Nghị quyết của QH về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh những năm qua, đó là nhiều dự án chuẩn bị chưa được tốt, phải rút khỏi chương trình; việc đưa vào chương trình một số dự án chưa bảo đảm điều kiện.Tại hội nghị này, các đại biểu bàn các biện pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết của QH về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh sáu tháng cuối năm 2010 và năm 2011. Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu yêu cầu, các cơ quan chủ trì soạn thảo, chủ trì thẩm tra và phối hợp thẩm...

Sáng 6-7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ QH tổ chức Hội nghị triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH sáu tháng cuối năm 2010 và năm 2011, với sự chủ trì của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu. Đại diện các cơ quan của QH, các bộ, ngành hữu quan đã dự.

Khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nêu rõ tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Nghị quyết nói trên của QH. Đồng thời, chỉ ra những bất cập trong việc thực hiện Nghị quyết của QH về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh những năm qua, đó là nhiều dự án chuẩn bị chưa được tốt, phải rút khỏi chương trình; việc đưa vào chương trình một số dự án chưa bảo đảm điều kiện.

Tại hội nghị này, các đại biểu bàn các biện pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết của QH về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh sáu tháng cuối năm 2010 và năm 2011. Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu yêu cầu, các cơ quan chủ trì soạn thảo, chủ trì thẩm tra và phối hợp thẩm tra bảo đảm thực hiện tốt Nghị quyết này của QH với chất lượng cao.

Theo Nghị quyết của QH, tại kỳ họp thứ tám, QH khóa XII (tháng 10-2010), QH xem xét thông qua mười dự án Luật. Đó là, Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Tố tụng hành chính; Luật Viên chức; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Khoáng sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Nghị quyết của Quốc hội về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp. Cũng tại kỳ họp này, QH cho ý kiến vào mười dự án Luật khác, gồm: Luật Kiểm toán độc lập; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Đo lường; Luật Phòng, chống buôn bán người; Luật Lưu trữ; Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự; Luật Cơ yếu; Luật Thủ đô.

Tại Hội nghị, Ủy ban Thường vụ QH đã phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan phối hợp thẩm tra các dự án luật được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH nhiệm kỳ XII, đó là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu QH và Luật Bầu cử đại biểu HĐND; Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ QH cũng định rõ tiến độ Ủy ban này xem xét các dự án thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, để các cơ quan hữu quan thuộc Chính phủ và các cơ quan của QH chuẩn bị, bảo đảm chất lượng các dự án trước khi trình Ủy ban Thường vụ QH.
Theo Nhandan