Thứ năm,  30/03/2023

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh họp bất thường

LSO-Ngày 6/7/2010, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh đã tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn nhân sự, bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Tham dự có 45/47 đồng chí được triệu tập. Về phía Trung ương có đồng chí Trần Lưu Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.Thực hiện công văn số 7522-CVNS/BTCTW ngày 12/4/2010 của Ban Tổ chức Trung ương thông báo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đồng ý để Tỉnh uỷ Lạng Sơn thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2006-2010. Trong các ngày 10/5/2010 và 17/5/2010, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ, BCH Đảng bộ tỉnh và Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh đã họp xem xét, thảo luận và nhất trí cao giới thiệu đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Uỷ viên BTV, Chánh văn phòng Tỉnh uỷ để bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, nhiệm kỳ 2006-2010.Căn cứ kết quả các hội nghị, Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã có tờ trình số 07-TTr/TU ngày 18/5/2010 báo cáo và đề nghị Ban Bí thư...

LSO-Ngày 6/7/2010, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh đã tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn nhân sự, bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Tham dự có 45/47 đồng chí được triệu tập. Về phía Trung ương có đồng chí Trần Lưu Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Thực hiện công văn số 7522-CVNS/BTCTW ngày 12/4/2010 của Ban Tổ chức Trung ương thông báo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đồng ý để Tỉnh uỷ Lạng Sơn thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2006-2010. Trong các ngày 10/5/2010 và 17/5/2010, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ, BCH Đảng bộ tỉnh và Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh đã họp xem xét, thảo luận và nhất trí cao giới thiệu đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Uỷ viên BTV, Chánh văn phòng Tỉnh uỷ để bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, nhiệm kỳ 2006-2010.
Căn cứ kết quả các hội nghị, Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã có tờ trình số 07-TTr/TU ngày 18/5/2010 báo cáo và đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, chấp thuận đề nghị của Tỉnh uỷ Lạng Sơn kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Căn cứ đề nghị của Tỉnh uỷ Lạng Sơn, ngày 29/6/2010, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có công văn số 8179-CVNS/BTCTW thông báo ý kiến kết luận của Ban Bí thư về việc đồng ý giới thiệu, để bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2006-2010 đối với đồng chí Nguyễn Thế Tuy.

Tại Hội nghị lần này, các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử. Kết quả kiểm phiếu, 45 phiếu phát ra và thu về đều hợp lệ, trong đó có 42/45 phiếu tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Thế Tuy giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn khóa XIV, nhiệm kỳ 2006-2010.

Thanh Huyền