Thứ năm,  30/03/2023

Khai mạc kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIV

LSO-Sáng ngày 12/7/2010, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XIV, nhiệm kỳ 2004 – 2011 đã khai mạc kỳ họp thứ 16. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố và các đại biểu HĐND cấp tỉnh.Đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn khai mạc kỳ họp, đánh giá tổng quát: Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế thế giới có bước ổn định và tăng trưởng trở lại, lạm phát trong nước được kiềm chế. Tuy nhiên, giá cả thị trường, thiên tai dịch bệnh vẫn còn bất lợi cho sản xuất, đời sống của nhân dân trong tỉnh. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Mặt trận, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân đã vượt qua khó khăn triển khai thực hiện nhanh và có hiệu quả Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2010. Toàn cảnh kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2004 –...

bed type=”application/x-shockwave-flash” pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” src=”/sites/default/files/flash/HDND.swf” play=”true” loop=”true” menu=”true”>

LSO-Sáng ngày 12/7/2010, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XIV, nhiệm kỳ 2004 – 2011 đã khai mạc kỳ họp thứ 16. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố và các đại biểu HĐND cấp tỉnh.
Đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn khai mạc kỳ họp, đánh giá tổng quát: Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế thế giới có bước ổn định và tăng trưởng trở lại, lạm phát trong nước được kiềm chế. Tuy nhiên, giá cả thị trường, thiên tai dịch bệnh vẫn còn bất lợi cho sản xuất, đời sống của nhân dân trong tỉnh. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Mặt trận, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân đã vượt qua khó khăn triển khai thực hiện nhanh và có hiệu quả Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2010.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2004 – 2011
Về lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, tại kỳ họp, đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: trong thời gian qua kinh tế tỉnh nhà tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm nội tỉnh (GDP) 6 tháng đầu năm tăng 8,17%. Trong đó: nông lâm nghiệp tăng 3,46% (tổng sản lượng lương thực ước đạt 142,5 nghìn tấn); Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 728,7 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Kết quả sản xuất một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu như: xi măng, than sạch, điện sản xuất, đá, gạch các loại đều tăng; Hoạt động thương mại, du lịch và dịch vụ tiếp tục giữ được mức tăng trưởng cao. Tổng kim ngạch XNK đạt 690 triệu USD, tăng 32,2% so với cùng kỳ; Thương mại nội địa tiếp tục phát triển, giá cả ổn định, thị trường hàng hóa phong phú, đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ đạt 4.195 tỷ đồng, tăng 16,1%. Du lịch thu hút được 1.202 nghìn lượt khách, doanh thu đạt 492 tỷ đồng; các lĩnh vực khác đều có mức tăng trưởng và phát triển. Kết quả tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.206,3 tỷ đồng, đạt 62,2% dự toán, tăng 36,9% so với cùng kỳ; Giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực về quy mô và chất lượng, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 93,76%; Hoạt động khoa học công nghệ tiếp tục được đổi mới; hệ thống y tế được củng cố và phát triển; các hoạt động văn hóa, báo chí, phát thanh truyền hình có nhiều tiến bộ; công tác cải cách hành chính tiếp tục được đổi mới. Đề án 30 được triển khai thực hiện tích cực, đã thực hiện rà soát 917 thủ tục cấp tỉnh, 220 thủ tục cấp huyện và 135 thủ tục cấp xã; công tác xóa đói giảm nghèo được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo… Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội đạt thấp, một số vấn đề bức xúc cần thực hiện quyết liệt hơn trong 6 tháng cuối năm, như: cơ sở hạ tầng xây dựng còn chậm chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; tiến độ thi công một số công trình, dự án, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm; tiêu thụ nông sản hàng hóa của nông dân không thuận lợi; vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh và đời sống của một bộ phận nhân dân, cán bộ công chức gặp nhiều khó khăn; công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục trong đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn hạn chế.
Tại kỳ họp, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII và hoạt động của Đoàn tại kỳ họp. Đồng chí Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh. Cùng đó, đồng chí Dương Thời Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp báo cáo tại kỳ hợp thứ 15 HĐND tỉnh. Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tờ trình của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách địa phương năm 2010. Nghe UBND tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện kết quả đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm…
Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 16, khóa XIV sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 12 đến ngày 14/7/2010. Báo Lạng Sơn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về diễn biến kỳ họp.

Trí Dũng