Thứ sáu,  31/03/2023

Tràng Định: 54 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội thành công

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 37/TW ngày 4/8/2009 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX. Với tinh thần đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tràng Định trong tháng 6/2010 đã chỉ đạo các đảng bộ tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, đến ngày 28/6/2010 đã có 54/54 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện đã tiến hành đại hội xong. Trong đó có 2 đảng bộ xã Hùng Sơn và xã Quốc Khánh đã vinh dự được tỉnh chọn làm đại hội điểm. Nhìn chung cơ bản các đảng bộ đều thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị số 37 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên theo đúng kế hoạch đề ra. Thành công của đại hội đã tạo được niềm tin trong các chi, đảng bộ và đảng...

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 37/TW ngày 4/8/2009 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX.
Với tinh thần đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tràng Định trong tháng 6/2010 đã chỉ đạo các đảng bộ tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, đến ngày 28/6/2010 đã có 54/54 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện đã tiến hành đại hội xong. Trong đó có 2 đảng bộ xã Hùng Sơn và xã Quốc Khánh đã vinh dự được tỉnh chọn làm đại hội điểm. Nhìn chung cơ bản các đảng bộ đều thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị số 37 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên theo đúng kế hoạch đề ra. Thành công của đại hội đã tạo được niềm tin trong các chi, đảng bộ và đảng viên.

Minh Huệ