Thứ bảy,  23/10/2021

Công đoàn Văn phòng Sở GTVT Đại hội nhiệm kỳ 2010-2012

LSO-Ngày 9/7/2010, Công đoàn Văn phòng Sở GTVT Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2012.Toàn cảnh Đại hộiTrong nhiệm kỳ qua, tổ chức công đoàn Văn phòng Sở GTVT đã được củng cố, kiện toàn, Ban chấp hành đã xây dựng quy chế hoạt động theo Điều lệ công đoàn phù hợp với điều kiện, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. Đặc biệt là sự phối kết hợp với chính quyền quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, cải thiện đời sống, vật chất tinh thần cho đoàn viên. Công đoàn đã thực hiện chức năng tham gia quản lý cơ quan thông qua các hoạt động, tổ chức các phong trào, vận động đoàn viên chấp hành tốt quy chế cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào của đơn vị ngành tổ chức. Công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên được duy trì thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…Đại...

LSO-Ngày 9/7/2010, Công đoàn Văn phòng Sở GTVT Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2012.
Toàn cảnh Đại hội
Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức công đoàn Văn phòng Sở GTVT đã được củng cố, kiện toàn, Ban chấp hành đã xây dựng quy chế hoạt động theo Điều lệ công đoàn phù hợp với điều kiện, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. Đặc biệt là sự phối kết hợp với chính quyền quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, cải thiện đời sống, vật chất tinh thần cho đoàn viên. Công đoàn đã thực hiện chức năng tham gia quản lý cơ quan thông qua các hoạt động, tổ chức các phong trào, vận động đoàn viên chấp hành tốt quy chế cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào của đơn vị ngành tổ chức. Công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên được duy trì thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn mới, nhiệm kỳ 2010-1012.

Đức Anh