Thứ năm,  28/10/2021

Trước ngày 10-8, bàn giao Dự án đóng mới kho nổi chứa xuất dầu FSO-5

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 4805/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu (Nasico) tập trung nguồn lực, thiết bị vật tư để hoàn thành công tác thử toàn bộ hệ thống kho nổi chứa xuất dầu FSO-5 và bàn giao trước ngày 10-8; phối hợp chặt chẽ với cơ quan đăng kiểm, Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC), Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro (VSP) để hoàn thành công tác này đúng hạn; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với ban lãnh đạo dự án để động viên kịp thời, có hình thức xử lý thích đáng trong trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành các mốc tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính...

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 4805/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu (Nasico) tập trung nguồn lực, thiết bị vật tư để hoàn thành công tác thử toàn bộ hệ thống kho nổi chứa xuất dầu FSO-5 và bàn giao trước ngày 10-8; phối hợp chặt chẽ với cơ quan đăng kiểm, Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC), Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro (VSP) để hoàn thành công tác này đúng hạn; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với ban lãnh đạo dự án để động viên kịp thời, có hình thức xử lý thích đáng trong trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành các mốc tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Nhandan